Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Odborná skupina VVOZP pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením


Odborná skupina pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením (původní název Meziresortní konzultativní tým pro komplexní řešení problematiky motivace a pracovního uplatnění osob se změněnou pracovní schopností) je jednou z odborných skupin s trvalou působností.

Jejím úkolem je iniciovat, navrhovat a doporučovat kompetentním útvarům zodpovědných ministerstev okruh systémových změn v oblasti podpory pracovního uplatnění osob se změněnou pracovní schopností.

Členové OSZ

Předseda:
Ing. Karel Rychtář

Členové:

JUDr. Jitka Hlaváčková

Doc. Ing. Pavel Janíčko, CSc.
Mgr. Jana Majerová
Mgr. Jiří Morávek
Ing. Ludmila Mladá
JUDr. Pavel Ptáčník

Ing. Zdeněk Věchet

 

 

Související zprávy