Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Odborná skupina pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb

Vládní výbor pro osoby se zdravotím postižením zřídil Odbornou skupinu pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb na svém zasedání dne 08.11.2016.

Tato skupina by měla sloužit k lepší koordinaci v oblasti governance accessibility, tedy mechanismů, díky kterým jsou veřejná správa a veřejné služby přístupné pro všechny občany se zvláštním zřetelem na lidi se zdravotním postižením.

Členy a členkami této skupiny jsou zástupci rezortů, v jejichž gesci jsou oblasti dotčené problematikou governance accessibility a zástupci organizací lidí se zdravotním postižením.

Členové OS GA

Předsedkyně:

Mgr. Nicole Fryčová
 

Členky a členové:

Jan Šnyrych
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Ing. Dagmar Lanzová
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Mgr. Lucie Sedláčková Půlpánová
Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel

Ing. Kateřina Vrbová
Odbor elektronických komunikací, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Mgr. Jana Klimentová
Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Mgr. Iva Matějková
Odbor regionální a národnostní kultury, Ministerstvo kultury

Ing. Petr Novák
Odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing. Radek Horáček
Odbor hlavního architekta eGovernmentu, Digitální a informační agentura

JUDr. Štefan Čulík
Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ing. Petr Jiříček
Odbor trhu práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Mgr. Dana Hacaperková
Odbor nepojistných sociálních a rodinných dávek, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ing. Ivo Hruban, Ph.D.
Odbor veřejné dopravy, Ministerstvo dopravy

Michal Rada

Ing. Martina Hejdová
Odbor zdravotní péče, Ministerstvo zdravotnictví


 

Související zprávy