Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Vládní výbor pro strategické investice

V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině a nutností urychleně řešit strategickou energetickou bezpečnost; dále s ohledem na zvyšování mezinárodních závazků a rychlosti dekarbonizace a bezprecedentního rozsahu návazných investic;  v souvislosti s nutností řešit systémově dostupnost (energeticky) úsporného bydlení; s ohledem na potřebu zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti a přínosů českého VaVaI; dále v souvislosti s nutností koncepčně a urychleně řešit dostupnost vzdělání a vzhledem k naléhavé potřebě dokončit klíčovou dopravní infrastrukturu, je zásadní podstatným způsobem posílit koordinační kapacitu ve strategických oblastech vyžadujících významnou meziresortní spolupráci a koordinaci, k čemuž má sloužit Vládní výbor pro strategické investice (dále jen Výbor). O jeho zřízení a podobě rozhodl kabinet Petra Fialy ve středu 21. června 2023 usnesením č. 448.

Mnohé strategické investice, stejně jako příprava strategických dokumentů a podstatné legislativní změny probíhají paralelně a s vzájemně propojenými dopady. Úkolem Výboru je proto napomáhat lepší koordinaci přípravy a zlepšení podmínek pro rychlejší a efektivnější realizaci strategických investic v oblastech:

  1. dopravy;
  2. bydlení;
  3. energetiky;
  4. vzdělávání a vědy, výzkumu a inovací;
  5. investic vyžadujících pro udělení pobídky souhlas vlády.

Výbor bude v maximální možné míře využívat existující resortní i nadresortní pracovní skupiny či fóra, v případě potřeby je bude synergicky doplňovat. Vládní výbor pro strategické investice nenahrazuje existující ani jinak nemění zákonem nastavené odpovědnosti jednotlivých resortů.