Výbor pro Evropskou unii

Výbor pro Evropskou unii je pracovním orgánem vlády pro stanovování a koordinaci pozic ČR v EU. Výbor pro Evropskou unii zasedá na úrovni svých členů, nebo na pracovní úrovni.

Výbor pro EU na úrovni členů se podílí na formulování strategických zájmů ve vztahu k členství ČR v EU, na definování postoje ČR k zásadním otázkám projednávaným v orgánech EU a projednává další otázky zásadní důležitosti, které souvisejí s členstvím ČR v EU. Výbor pro EU schvaluje mandát na Evropskou radu.

Výbor pro EU na pracovní úrovni projednává a schvaluje instrukce pro jednání Výboru stálých zástupců (Coreper), mandáty pro jednání ministrů na zasedání Rad EU a další materiály související s aktuální agendou EU. Předsedou Výboru pro Evropskou unii je předseda vlády ČR. Činnost výboru se řídí jeho statutem a jednacím řádem.

Předseda vlády může pověřit řízením Výboru pro Evropskou unii na pracovní úrovni vrchního ředitele Sekce pro evropské záležitosti. Sekretariát Výboru pro Evropskou unii je do Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky organizačně začleněn.

Kontaktní adresa

Úřad vlády ČR,
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
Telefon: 224 002 111
e-mail: posta@vlada.cz

 

 

Připojené dokumenty