Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro informační společnost

Rada vlády pro informační společnost (RVIS) je stálým řídícím, poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády pro program Digitální Česko (gov.cz), mající za cíl reformu v oblasti rozvoje digitálních služeb ve veřejné správě, pro oblast eGovernmentu, řízení realizace Informační koncepce ČR a využití informačních a komunikačních technologií včetně umělé inteligence, automatizace a robotizace ve veřejné správě, pro oblast informační společnosti a pro další odvětví digitální agendy, včetně jejího evropského rozměru.

Rada vlády pro informační společnost vznikla usnesením vlády č. 293 ze dne 28. března 2007. Aktuální statut RVIS byl schválen usnesením vlády č. 673 ze dne 17. srpna 2022.

Do 27. srpna 2022 působila rada v gesci Ministerstva vnitra.

Kontaktní adresa

Sekretariát Rady vlády pro informační společnost

Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

sekretariat.rvis@vlada.gov.cz

 

Další kontakty

Mgr. Zuzana Ujhelyiová

Kabinet místopředsedy vlády pro digitalizaci

zuzana.ujhelyiova@vlada.gov.cz

T +420 224 002 567

 

Připojené dokumenty