Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Organizační schéma Úřadu vlády ČR

vedoucí Úřadu vlády ČR Mgr. Jana Kotalíková
tel: 224 002 682
  vedoucí Oddělení sekretariátu vedoucího Úřadu vlády ČR Mgr. Lenka Boučková
  tel: 224 002 627
  bouckova.lenka@vlada.cz
  bezpečnostní ředitel a vedoucí Oddělení vnitřní bezpečnosti Mgr. Jan Čuřín
  tel: 224 002 468
  curin.jan@vlada.cz
  vedoucí Oddělení interního auditu  
 
 
  vedoucí Oddělení strategické komunikace Mgr. Pavel Lupjan 
  tel.: 224 003 924
  lupjan.pavel@vlada.cz
  ředitel Odboru vládní agendy PhDr. Mgr. Jiří Holík 
  tel: 224 002 557
  holik.jiri@vlada.cz
    vedoucí Oddělení podpory jednání vlády Mgr. Petr Foršt
tel: 224 002 230
forst.petr@vlada.cz
    vedoucí Oddělení spisové agendy Ing. Věra Peškarová
  tel: 224 002 300
  peskarova.vera@vlada.cz
       
  ředitel Odboru lidských práv a ochrany menšin Mgr. Viktor Kundrák, Ph.D., E.MA
  tel: 224 003 972
  kundrak.viktor@vlada.cz
  vedoucí Oddělení sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace PhDr. Ing. Pavel Mička
tel: 224 003 974
micka.pavel@vlada.cz 
  vedoucí Oddělení sekretariátu Rady vlády pro lidská práva JUDr. Jakub Machačka
tel: 224 003 976
machacka.jakub@vlada.cz
    vedoucí Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny PhDr. Kateřina Bursíková Jacques
    tel: 224 003 975
    bursikova.katerina@vlada.cz
  vedoucí Oddělení sekretariátu Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník
tel: 224 002 241
ptacnik.pavel@vlada.cz
    vedoucí Oddělení pro koordinaci adaptace a integrace Mgr. Monika Jelínková, Dis.
    tel: 224 003 982
     
  ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Mgr. Radan Šafařík
  tel: 224 003 951
  safarik.radan@vlada.cz
  vedoucí Oddělení sekretariátu Rady vlády pro rovnost žen a mužů Mgr. Monika Šamová, M.St.
tel: 224 003 949
      samova.monika@vlada.cz
    vedoucí Oddělení průřezových agend PhDr. Ing. Veronika Fajmonová, Ph.D.
    tel: 224 003 950
    fajmonova.veronika@vlada.cz
       
  ředitelka Odboru majetku a služeb Ing. Ivana Hošťálková
tel: 224 002 737
hostalkova.ivana@vlada.cz
    vedoucí Oddělení provozního a majetkového Mgr. Josef Martinec
tel: 224 002 305 
martinec.josef@vlada.cz
    vedoucí Oddělení stravovacích služeb Daniel Škovran
tel: 224 002 617
skovran.daniel@vlada.cz
    vedoucí Oddělení dopravy Jakub Vokáč
tel: 224 002 698
vokac.jakub@vlada.cz
       
vrchní ředitel Sekce pro právo a ekonomiku  Mgr. Ing. Filip Minář 
tel: 224 002 132
minar.filip@vlada.cz
  ředitel Odboru správy nemovitostí Ing. Tomáš Štainbruch
  tel: 224 002 443 
  stainbruch.tomas@vlada.cz
    vedoucí Oddělení správy nemovitostí Ing. Jan Kollert
tel: 224 002 735
kollert.jan@vlada.cz
    vedoucí Oddělení investičního Ing. arch. Martina Šírerová
tel: 224 002 226
sirerova.martina@vlada.cz
       
  ředitel Odboru právního a kontrolního Mgr. Jan Večeřa
  tel: 224 002 149
  vecera.jan@vlada.cz
    vedoucí Oddělení právního Mgr. Ivana Beránková
tel: 224 002 009
berankova.ivana@vlada.cz
    vedoucí Oddělení kontroly Ing. Tomáš Kameník
tel: 224 002 066
kamenik.tomas@vlada.cz
    vedoucí Oddělení veřejných zakázek Mgr. Ing. Bohdan Görcs
    tel: 224 002 752
    görcs.bohdan@vlada.cz
       
  ředitel Odboru rozpočtu a financování Ing. Karel Tauchman 
tel: 224 002 204
tauchman.karel@vlada.cz
    vedoucí Oddělení rozpočtového Ing. Pavel Jaroš
tel: 224 002 592
Jaros.Pavel@vlada.cz
    vedoucí Oddělení finanční účtárny Alena Šímová
tel: 224 002 511
simova.alena@vlada.cz
       

 

předseda vlády ČR prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D. LLM.
  poradce pro národní bezpečnost   Tomáš Pojar, MA
    tel: 224 002 018
  pojar.tomas@vlada.cz
  vrchní ředitelka Sekce Kabinetu předsedy vlády ČR Ing. Petra Fojtíková
    tel: 224 002 662
  fojtikova.petra@vlada.cz
    vedoucí Oddělení Kanceláře předsedy vlády  Renata Dolejská
    tel:  224 002 456 
  dolejska.renata@vlada.cz
  ředitel Odboru strategie a analýz Ing. Jakub Kajzler
    tel: 224 002 496
  kajzler.jakub@vlada.cz
    vedoucí Oddělení analýz Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.
    tel: 224 003 661
    stipek.vladimir@vlada.cz
    vedoucí Oddělení strategie Mgr. Patrik Benda
    tel: 224 002 495
    benda.patrik@vlada.cz
       
  ředitel Odboru komunikace Bc. Václav Smolka
  tel: 224 002 058
  smolka.vaclav@vlada.cz
    vedoucí Oddělení vládní komunikace Vanesa Šandová
tel: 224 002 314
sandova.vanesa@vlada.cz
    vedoucí Oddělení administrativní podpory Mgr. Martina Toulová
tel: 224 002 059
toulova.martina@vlada.cz
    vedoucí Oddělení komunikace předsedy vlády Bc. Jakub Tomek
    tel: 224 002 392
    tomek.jakub@vlada.cz
       
  ředitelka Odboru protokolu Mgr. Barbora Loudová
tel: 224 002 245
loudova.barbora@vlada.cz
    vedoucí Oddělení protokolu Mgr. Hana Thorne
  tel: 224 002 157
  thorne.hana@vlada.cz
    vedoucí Oddělení technického zabezpečení protokolu  Leona Munzarová
tel: 224 002 361
    munzarova.leona@vlada.cz
     
  ředitelka Odboru bezpečnostního a zahraničního  Mgr. Magdalena Pokludová
  tel: 224 002 412
  pokludova.magdalena@vlada.cz
    vedoucí Oddělení Bezpečnostní rady státu  
     
     
    vedoucí Oddělení koordinace bezpečnostních politik Mgr. Jakub Jílek
    tel: 224 002 203
    jilek.jakub@vlada.cz
    vedoucí Oddělení zahraničních vztahů Ing. Kateřina Farská
    tel: 224 002 160
    farska.katerina@vlada.cz
       
  ředitelka Odboru protidrogové politiky Ing. Lucia Kiššová
tel: 224 003 945
kissova.lucia@vlada.cz
    vedoucí Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky Mgr. Kateřina Horáčková
  tel: 224 003 931
  horackova.katerina@vlada.cz
    vedoucí Oddělení Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti   Mgr. Pavla Chomynová

tel: 224 003 947

chomynova.pavla@vlada.cz
 
 
       
vrchní ředitel Sekce pro evropské záležitosti   PhDr. Štěpán Černý
tel: 224 002 644
cerny.stepan@vlada.cz
       
  ředitel Odboru koordinace evropských politik Ing. Ondřej Matoušek
tel: 224 002 621
matousek.ondrej@vlada.cz
    vedoucí Oddělení koordinace sektorových politik COREPER II Ing. Lukáš Lukačovič
tel: 224 002 784
lukacovic.lukas@vlada.cz
    vedoucí Oddělení koordinace sektorových politik COREPER I PhDr. Iva Kopečná
tel: 224 002 100
kopecna.iva@vlada.cz
    Oddělení sekretariátu Výboru pro EU a pracovního týmu RHSD pro EU PhDr. Jan Rychlík
tel: 224 002 626
rychlik.jan@vlada.cz
       
  ředitelka Odboru komunikace o evropských záležitostech Mgr. et Mgr. Eva Húsková
tel: 296 153 281
huskova.eva@vlada.cz
    vedoucí Oddělení pro Eurocentra Mgr. Andrea Kyselá
 
 
    vedoucí Oddělení evropské komunikace Mgr. Bc. Kristina Hubáčková, M.A.
tel: 296 153 576
hubackova.kristina@vlada.cz
       
  ředitelka Odboru věcných politik EU Mgr. Ing. Markéta Krčmářová
tel: 224 002 080
krcmarova.marketa@vlada.cz
    vedoucí Oddělení Evropských programů a fondů PhDr. Pavla Košťálová, Ph.D.
tel: 224 002 667
kostalova.pavla@vlada.cz
    vedoucí Oddělení hospodářských politik EU Mgr. Ing. Václav Klusák
tel: 224 002 215
klusak.vaclav@vlada.cz
       
  ředitel Odboru evropské institucionální a právní podpory Mgr. Štěpán Pech 
tel: 224 002 371
pech.stepan@vlada.cz
    vedoucí Oddělení právně - analytické podpory Mgr. Ivana Tvrdoňová
tel: 296 153 310
tvrdonova.ivana@vlada.cz
    vedoucí Oddělení institucionální podpory Ing. Tereza Kůnová
tel: 224 002 469
kunova.tereza@vlada.cz
místopředseda vlády pro digitalizaci PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.
  vedoucí Oddělení Evropské digitální agendy     
 
 
       
  ředitelka Odboru Kabinetu místopředsedy vlády pro digitalizaci Mgr. Alexandra Homová
  tel: 224 002 653
  homova.alexandra@vlada.cz
    vedoucí Oddělení odborné podpory Mgr. Martin Archalous
    tel: 224 002 195
    archalous.martin@vlada.cz
    vedoucí Oddělení administrativní podpory a komunikace Martin Charvát
    tel: 224 002 565
    charvat.martin@vlada.cz
       
    vedoucí Oddělení digitální strategie a analýz Bc. Jan Klofáč
      tel: 224 002 714
      klofac.jan@vlada.cz
ministr pro evropské záležitosti Ing. Martin Dvořák
náměstek ministra pro evropské záležitosti Ing. Tomáš Dub
tel: 224 002 364
dub.tomas@vlada.cz
náměstek ministra pro evropské záležitosti Mgr. Marek Havrda, Ph.D.
tel: 224 002 787
havrda.marek@vlada.cz
náměstkyně ministra pro evropské záležitosti Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková
tel: 224 003 971
      laurencikova.klara@vlada.cz
  ředitel Odboru Kabinetu ministra pro evropské záležitosti Mgr. Adam Volt
  tel: 224 002 175
  volt.adam@vlada.cz
    vedoucí Oddělení organizačního ministra pro evropské záležitosti Mgr. Jovanka Kulhánková
    tel: 224 002 172
    kulhankova.jovanka@vlada.cz
    vedoucí Oddělení poradců a PR ministra pro evropské záležitosti Mgr. Pavlína Žáková, Ph.D.
    tel: 224 002 537
    zakova.pavlina@vlada.cz
ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D
náměstek ministra pro legislativu Mgr. Karel Blaha
tel: 224 002 068
blaha.karel@vlada.cz
náměstek ministra pro legislativu Ondřej Profant
tel: 224 003 870
profant.ondrej@vlada.cz
   
  ředitel Odboru Kabinetu ministra pro legislativu Mgr. Martin Štancl
  tel: 224 003 552
  stancl.martin@vlada.cz
    vedoucí Oddělení tiskového a administrativy Mgr. Jana Taušová
    tel: 224 002 158
    tausova.jana@vlada.cz
    vedoucí Oddělení legislativních analýz Mgr. Šimon Vydra 
    tel: 224 002 034
    vydra.simon@vlada.cz
    vedoucí Oddělení poradců ministra pro legislativu Mgr. Lukáš Bartík 
    tel: 224 002 406
    bartik.lukas@vlada.cz
   

 

 
vrchní ředitel Sekce Legislativní rady vlády JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.
tel: 224 002 530
knezinek.jan@vlada.cz
  vedoucí Oddělení sekretariátu Legislativní rady vlády a Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu      Mgr. Kateřina Slezáková
  tel: 224 002 482
  slezakova.katerina@vlada.cz
  vedoucí Oddělení RIA Mgr. Soňa Mačejová
tel: 224 002 252
macejova.sona@vlada.cz
       
  ředitel Odboru vládní legislativy Mgr. et Mgr. Tomáš Dundr
tel: 224 002 187
dundr.tomas@vlada.cz
    vedoucí Oddělení veřejnoprávní regulace I.   JUDr. Miroslav Pulgret, Ph.D.
tel: 224 002 721
pulgret.miroslav@vlada.cz
    vedoucí Oddělení veřejnoprávní regulace II.   JUDr. Mgr. Jakub Vlček
tel: 224 002 636
vlcek.jakub@vlada.cz
    vedoucí Oddělení soukromoprávní regulace a finančního práva Mgr. Eva Vaníčková
tel: 224 002 532
vanickova.eva@vlada.cz
       
  ředitel Odboru kompatibility Mgr. Ing. Dušan Uher
tel: 296 153 577
uher.dusan@vlada.cz
    vedoucí Oddělení analyticko-konzultačního JUDr. Markéta Whelanová, Ph.D.
tel: 296 153 137
whelanova.marketa@vlada.cz
    vedoucí Oddělení informací pro kompatibilitu s právem EU Mgr. Tomáš Přenosil
tel: 296 153 541
prenosil.tomas@vlada.cz
    vedoucí Oddělení pro legislativní proces EU JUDr. Mgr. Jiří Lenfeld, Ph.D., M.A.
  tel: 296 153 492
  lenfeld.jiri@vlada.cz
ministryně pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Helena Langšádlová
náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace PhDr. Pavel Doleček, Ph.D.
 
dolecek.pavel@vlada.cz
náměstkyně ministryně pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Jana Havlíková
tel: 224 002 524
havlikova.jana@vlada.cz
       
  ředitelka Odboru Kabinetu ministryně pro vědu, výzkum a inovace Ing. Jana Soukupová
tel: 224 002 191
soukupova.jana@vlada.cz
  vedoucí Oddělení sekretariátu ministryně pro vědu, výzkum a inovace Ing. Mariana Hanková
tel: 224 002 194
hankova.mariana@vlada.cz
vedoucí Oddělení poradců  ministryně pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Aleš Bělohradský, MSc
tel: 224 002 331
belohradsky.ales@vlada.cz
       
vrchní ředitel Sekce pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Dana Bilíková
tel: 224 002 671
bilikova.dana@vlada.cz 
       
  ředitelka Odboru podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace PhDr. Jitka Slavíková
tel: 224 003 855
slavikova.jitka@vlada.cz 
  vedoucí Oddělení zajištění činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace a publicity Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
tel: 224 003 848
cidlinova.anna@vlada.cz
vedoucí Oddělení hodnocení výzkumných organizací  Mgr. Ing. Kateřina Miholová,Ph.D
tel: 224 003 833
miholova.katerina@vlada.cz
vedoucí Oddělení informačních systémů Ing. Stanislav Janovský
tel: 224 003 849
janovsky. stanislav@vlada.cz
       
  ředitelka Odboru koordinace výzkumu, vývoje a inovací Ing. Hana Bakičová
tel: 224 003 845
bakicova.hana@vlada.cz
  vedoucí Oddělení analýz a koordinace výzkumu, vývoje a inovací Ing. Přemysl Filip
tel: 224 003 826
filip.premysl@vlada.cz
vedoucí Oddělení koncepcí a strategií výzkumu, vývoje a inovací PhDr. Petra Solská 
tel: 224 003 897
solska.petra@vlada.cz
vedoucí Oddělení finanční podpory výzkumu, vývoje a inovací Ing. Petr Lysý
tel: 224 003 839
lysy.petr@vlada.cz
státní tajemník pro řízení služebních vztahů Ing. Petr Špirhanzl
státní tajemník pro řízení služebních vztahů Ing. Petr Špirhanzl
tel: 224 002 875
spirhanzl.petr@vlada.cz
       
  ředitel Odboru personálního Mgr. Milan Blažej 
  tel: 224 002 550
  blazej.milan@vlada.cz
       vedoucí Oddělení personalistiky a vzdělávání PhDr. Erik Žíla
  tel: 224 002 061
  zila.erik@vlada.cz
      vedoucí Oddělení platového a organizačního Ing. Petra Janíčková, MBA
  tel: 224 002 656
  janickova.petra@vlada.cz
  ředitelka Odboru informatiky Ing. Jitka Křupková
tel: 224 002 863
krupkova.jitka@vlada.cz
    vedoucí Oddělení systémové podpory Mgr. Ivan Metelka
tel: 224 003 872
metelka.ivan@vlada.cz
    vedoucí Oddělení aplikací a podpory uživatelů
Bc. Jan Vorel
tel: 224 002 465
vorel.jan@vlada.cz
    vedoucí Oddělení komunikačních technologií Ing. Robert Kuncíř
tel: 224 002 356
kuncir.robert@vlada.cz