Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Organizační schéma Úřadu vlády ČR

20. 1. 2017 13:38

Mgr. Jan Večeřa

ředitel Odboru právního a kontrolního

Kontakty

tel. 224 002 149
email: vecera.jan@vlada.cz

Vzdělání

1999 - 2004 - Západočeská univerzita Plzeň, Fakulta právnická

Praxe

od 2016 - Úřad vlády ČR, ředitel Odboru právního a kontrolního
2015 - 2016 - Úřad vlády ČR, vedoucí oddělení právního a zástupce ředitele Odboru právního a kontrolního
2014 - 2015 - Ministerstvo vnitra, referent společné státní správy
a samosprávy
2012 - 2014 - Ministerstvo průmyslu a obchodu, referent správy průmyslu a obchodu
2011 - 2012 - Intenzivní jazyková příprava
2008 - 2011 - Generální ředitelství cel, zástupce ředitele odboru Právního a vedoucí oddělení Správních činností
2005 - 2008 - Celní ředitelství Plzeň, vedoucí oddělení Právní podpory a správy příjmů
1996 - 2005 - Celní úřad Domažlice, referent

Jazykové znalosti

Anglický jazyk

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X