Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Otevřená data

12. 9. 2019 11:38

Otevřená data

Tento portál je určen pro publikaci otevřených dat, která vlastní a spravuje Úřad vlády České republiky. Veškerá data publikovaná na tomto portále jsou primárně dostupná ve formátu CSV nebo JSON-LD.

Otevřená data jsou publikována jako datové sady. Aktuálně publikované sady jsou jednotlivě registrovány v Národním katalogu otevřených dat (NKOD). Tento portál slouží také jako uložiště datových sad.

V Národním katalogu otevřených dat (NKOD) pak můžete naleznout všech třicet sedm Úřadem vlády ČR publikovaných datových sad jako katalogizační záznamy (strojově čitelná data).

Pokud se chcete o otevřených datech dozvědět více, navštivte webové stránky Standardy publikace a katalogizace otevřených dat veřejné správy ČR.

Rádi bychom Vás, uživatele otevřených dat Úřadu vlády ČR, požádali o spolupráci, a to v zájmu zvyšování kvality portálu otevřených dat ÚV ČR. Velmi oceníme, když se s námi podělíte a napíšete nám informace o Vašem způsobu využití a výsledcích zpracování publikovaných dat. Uvítáme také jakékoliv další poznatky, připomínky a náměty. Zprávu nám můžete poslat na e-mail: opendata@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy