Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Vydavatelství Úřadu vlády ČR

Ke dni 30. ledna 2003 se Úřad vlády České republiky stal vydavatelem neperiodických publikací a zapojil se tak do systému mezinárodního standardního číslování knih – ISBN.

Vydavatelství se zaměřuje především na publikování dokumentů vzešlých z činnosti poradních a pracovních orgánů vlády, mezi něž patří zejména výroční zprávy, souhrnné studie a analýzy o situaci v oblasti lidských práv, protidrogové politice, národnostních otázkách, vědy a výzkumu apod. Významný podíl tvoří zprávy o dotačních programech a strategické a koncepční dokumenty vlády. V souvislosti s českým předsednictvím v Radě EU byly vydány jak odborné dokumenty zaměřené na evropské politiky, agendu Evropské unie a evropské právo, tak praktické příručky.

Mezi významné vydavatelské aktivity lze zařadit publikace o historii vládních budov, o osobnostech a událostech, s nimiž je svázána historie české vlády a České republiky. Tyto publikace byly vydány v českém i anglickém jazyce a věnovány hostům a partnerům předsedy vlády jako reprezentační dary.

Publikace jsou neprodejné, většina nákladu je určena institucím a spolupracujícím organizacím, případně další odborné veřejnosti. Povinné výtisky jsou uloženy v Národní knihovně České republiky, Moravské zemské knihovně v Brně, Vědecké knihovně v Olomouci, Městské knihovně v Praze a ve Státní vědecké knihovně v Kladně. Vybrané tituly jsou dostupné i v dalších knihovnách České republiky.

Agendou spojenou s vydavatelskou činností zajišťuje knihovna. V případě zájmu o některou z vydaných publikací nás kontaktujte na email knihovna@vlada.cz.