Organizační schéma Úřadu vlády ČR

10. 2. 2023 8:55

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková

náměstkyně ministra pro evropské záležitosti, zmocněnkyně pro lidská práva

Kontaty 
tel. 224 003 971
email: klara.laurencikova@vlada.gov.cz

Vzdělání
2000-2007  - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta: magisterské studium Speciální pedagogiky - specializace v etopedii
2004 - Univerzita Groningen v Nizozemsku, obor: Lidská práva, genderová studia a speciální pedagogika 
1992-1999 - Gymnázium Most 

Praxe
2022 - dosud - Úřad vlády ČR - zmocněnkyně pro lidská práva 
2021-2022 - Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze: ombudskmanka
2018-2022 - Ministerstvo zdravotnictví ČR - Oddělení reformy systému péče o duševní zdraví, gestorka agendy dětského duševního zdraví
2015-2017 - Ministerstvo práce a sociálních věcí, poradkyně ministryně 
2011-2022 - Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, předsedkyně
2011-2016 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, vrchní ředitelka sekce speciálního vzdělávání
2010 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, náměstkyně ministra
2009 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ředitelka odboru rovných příležitostí ve školství
2007-2008 - Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor rodinné politiky - vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí
2005-2007 - Charita České republiky, zástupkyně ředitelky celostátního projektu na pomoc obětem domácího násilí a obchodování s lidmi
1998-2002 - Jedličkův ústav a školy Praha, vychovatelka a vedoucí týmu (komplexní rehabilitace osob s tělesným postižením)

Jazykové znalosti
Anličtina
Němčina 

 

  

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X