Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Bezpečnostní rada státu

Bezpečnostní rada státu je stálým pracovním orgánem vlády pro koordinaci problematiky bezpečnosti České republiky a přípravu návrhů opatření k jejímu zajišťování.

Bezpečnostní rada státu je zřízena čl. 9 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Její složení a činnost je dále upřesněna usnesením vlády ČR ze dne 3. ledna 2024 č. 9.   

Podle článku 9 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR:

  1. Bezpečnostní radu státu tvoří předseda vlády a další členové vlády podle rozhodnutí vlády.
  2. Bezpečnostní rada státu v rozsahu pověření, které stanovila vláda, připravuje vládě návrhy opatření k zajišťování bezpečnosti ČR.
  3. Prezident republiky má právo účastnit se schůzí Bezpečnostní rady státu, vyžadovat od ní a jejích členů zprávy a projednávat s ní nebo jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti.
  4. Poradce pro národní bezpečnost, usnesení vlády ČR ze dne 21. prosince 2022 č. 1078

 

 

Kontaktní adresa

Sekretariát Bezpečnostní rady státu,
Úřad vlády ČR,
nábřeží Edvarda Beneše 4,
Praha 1, PSČ 118 01
Telefon: 224 002 111
e-mail: sekretariat.brs@vlada.cz

 

Připojené dokumenty