Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Činnost

Jednání Bezpečnostní rady státu (BRS) jsou neveřejná.

Závěry, včetně výsledků hlasování jsou veřejné, pokud nejsou chráněny podle platných právních předpisů.

Záznamy obsahující program a usnesení k jednotlivým bodům jednání jsou zveřejňovány na stránkách BRS. Zveřejněny jsou záznamy z aktuálního roku a archivní záznamy.

Jednání se konají podle plánu práce BRS na kalendářní rok, nejméně však jednou za tři měsíce. Jednání svolává předseda BRS.

Termíny jednání v roce 2023

15. února 2023, začátek v 16:00 hodin
12. dubna 2023, začátek v 16:00 hodin
21. června 2023, začátek v 17:00 hodin
21. září 2023, začátek ve 14:00 hodin
19. října 2023, začátek ve 14:00 hodin - mimořádná
7. prosince 2023, začátek ve 14:00 hodin