Evropské záležitosti

Hlavním úkolem Sekce pro evropské záležitosti je zajištění koordinace evropských politik, a to jak z odborného, tak z administrativního hlediska. Sekce formuluje a provádí politiky ČR vůči EU, udržuje přehled o dění v Unii a zajišťuje informování veřejnosti o evropských záležitostech.

Sekce pro evropské záležitosti

Ilustrační foto: Evropské záležitosti (zdroj foto: Evropská komise a Evropská rada)