Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Odborné a pracovní skupiny Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením


Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením (dále jen "VVOZP") může podle potřeby zřizovat dočasné nebo trvalé odborné skupiny. Odborné skupiny nemají vlastní statut a zabývají se dílčími otázkami z oblasti působnosti VVOZP, zejména připravují podklady a analýzy pro zasedání VVOZP.

Název odborná skupina je používán pro skupinu s trvalou působností. Pro skupiny zřizované k řešení určitého úkolu, jejichž působnost splněním tohoto úkolu zaniká, je používán název pracovní skupina.

V současné době působí při VVOZP Odborná skupina pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb, Odborná skupina pro regionální rozvoj, Odborná skupina pro koncepční řešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra, Odborná skupina pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, Odborná skupina pro podporu osob s omezenou schopností právně jednat, Odborná skupina pro sociální politiku a Odborná skupina pro vzdělávání.

Pro přípravu každého Národního plánu pro osoby se zdravotním postižením je zřizována pracovní skupina, která je složena ze zástupců všech zainteresovaných resortů, institucí a organizací osob se zdravotním postižením.