Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Odborná skupina VVOZP pro sociální politiku

Odborná skupina pro sociální politiku byla aktivní v letech 2002-2009.


Úkolem skupiny je především rozpracovávání témat, která jsou klíčová pro úspěšný průběh transformace sociálních služeb z hlediska potřeb občanů se zdravotním postižením. Do působnosti skupiny rovněž náleží další témata týkající se sociální politiky státu a územních samospráv ve vztahu k občanům se zdravotním postižením.