Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dotační program Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky vyhlašuje každoročně dotační program

Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením.

O dotaci mohou žádat spolky osob se zdravotním postižením s celorepublikovou působností, které jsou zřízeny alespoň jeden rok před podáním Žádosti.

Dotace se poskytují na projekty, jejichž účelem je zvýšit zapojení osob se zdravotním postižením do života společnosti, podporovat sebeobhájcovství a lidská práva osob se zdravotním postižením, přispívat k osvětě o problematice zdravotního postižení ve společnosti a využívat zkušenosti a dobrou praxi ze zahraničí v níže uvedených oblastech:

  1. mezinárodní spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením;
  2. účast na realizaci veřejných politik, které se týkají osob se zdravotním postižením, a sledování jejich naplňování;
  3. vzdělávací a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením;
  4. organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit spolků zdravotně postižených.

Předkládané projekty by měly být v souladu se zaměřením a posláním Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a Národním plánem podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025.

Aktualita: Pozvánka na ONLINE seminář pro žadatele v dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením pro rok 2024

Aktualita: Výsledky dotačního řízení pro rok 2023 v programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených

Aktualita: Vyhlášení dotačního řízení na rok 2023 v rámci dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením

Aktualita: Prezentace ze Semináře pro žadatele o dotaci v dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2023

 

Podávání informací:

Informace o programu podává Olga Vlastová, MSc., tel.: 224 002 341, e-mail: olga.vlastova@vlada.gov.cz.