Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Cena za publicistické práce

27. 5. 2021 10:58

Cena za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „VVOZP“) od roku 1994 každoročně vyhlašuje Cenu VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení za účelem šíření informací v této oblasti a zajišťování osvěty široké veřejnosti.

Hlavním měřítkem při posuzování přihlášených děl je, jak může přihlášená práce oslovit širokou veřejnost, seznámit ji s tématem zdravotního postižení a pozitivně ovlivnit její přístup k tomuto tématu. Cílem je vyzdvihnout především ta díla, která přináší pozitivní a nezkreslený obraz o životě osob se zdravotním postižením.

Ceny jsou udělovány ve 3 kategoriích – tiskové, rozhlasové a televizní. Ve všech kategoriích mohou být díla uveřejněna také prostřednictvím internetu.

Od roku 2016 je spolu s Cenou vyhlašována fotografická soutěž zaměřená na konkrétní téma související se zdravotním postižením.

Tradičně jsou výsledky obou soutěží vyhlašovány na slavnostním večeru VVOZP k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením, který připadá na 3. prosince.

 

Aktuality: Vyhlášení 30. ročníku Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení

Vyhlášení fotografické soutěže na téma "Také to zvládnu!" 

 

Informace k soutěžím podává Mgr. Martina Jelínková, tel.: 224 002 316, e-mail: martina.jelinkova1@vlada.gov.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy