Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Cena za publicistické práce

6. 12. 2019 13:04

XXVI. Slavnostní večer k Mezinárodnímu dni lidí se zdravotním postižením

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením pořádá v pátek 6. prosince 2019 v Lichtenštejnském paláci již 26. Slavnostní večer k Mezinárodnímu dni lidí se zdravotním postižením.

V rámci oslavy Mezinárodního dne lidí se zdravotním postižením uspořádal Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením 6. prosince 2019 od 17:30 h Slavnostní večer.

Mezinárodní den osob se zdravotním postižením si připomínáme každoročně 3. prosince již od roku 1981, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů poprvé vyhlášen. Každoroční oslava Mezinárodního dne lidí se zdravotním postižením si klade za cíl podporovat porozumění tématu zdravotního postižení. Rovněž se snaží zvýšit povědomí o přínosech, které integrace lidí se zdravotním postižením přináší do všech aspektů politického, společenského, hospodářského a kulturního života.

Každý rok je v rámci Mezinárodního dne lidí se zdravotním postižením stanoveno konkrétní téma, které určuje oblast, na niž má být zaměřena hlavní pozornost v příštím období. Tématem pro tento rok je Podpora účasti osob se zdravotním postižením a jejich vedení: přijetí opatření v rámci rozvojové agendy 2030. Okruh vybraných úkolů vychází tak jako v předchozích letech z Agendy 2030, která se zavázala k tomu, že "nenechá nikoho stranou". Téma se zaměřuje na podporu participace lidí se zdravotním postižením, které povede k sociálnímu, spravedlivému a udržitelnému rozvoji.

Doprovodným tématem bude Sport pro všechny za mír a rozvoj, a to zejména otevření diskuze o sportu jako o nástroji k zajištění míru a udržitelného rozvoje prostřednictvím zapojení lidí se zdravotním postižením.

 

Fotografická soutěž Navzdory bariérám

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením vyhlásil tento rok již počtvrté fotografickou soutěž, a to na téma Navzdory bariérám. Hodnoceno bylo celkem 76 přihlášených fotografií. Porota, která rozhodovala o vítězích soutěže, byla složena ze zástupců organizací lidí se zdravotním postižením, Úřadu vlády ČR a fotografů. Cena je udělována za fotografie, které nejlépe zachycují okamžiky, kdy člověk se zdravotním postižením překonal stávající bariéry, ať už architektonické, informační nebo i mezilidské.

Ceny předal Adam Vojtěch – ministr zdravotnictví a místopředseda VVOZP.

 

I. cena: Jitka Krejčová: Na handbiku k moři

Letos v létě Filip Pospíšil zdolal s partou handbikerů rakouské a italské Alpy a dorazil až k Jaderskému moři. V doprovodu dobrovolníků Sportovního klubu vozíčkářů Praha našlapali rukama po cyklostezce Alpe Adria 360 km. Na snímku je zachycena chvíle po dosažení cíle – břehu moře. Fotografie jde dokonce nad rámec zadání soutěže tím, že zobrazuje nejen překonání bariér, ale i sebe sama. 

 

II. cena: Petra Kadlecová: Soubor fotografií Bez předsudků!, Poznej můj svět!, Společně to zvládneme!

Předsudky člověk získává již ve svém dětství a je pak velmi těžké jim nepodléhat. Na všech třech fotografiích jsou zachyceni lidé se zdravotním postižením a autorčin syn. Jak autorka uvádí: „Ze začátku se bál, ale postupem času poznal, jací tito lidé jsou, a měl možnost nahlédnout do jejich světa. Pevně věřím v to, že právě tato zkušenost mu nedovolí přejmout stereotypy týkající se lidí s postižením od svého okolí.“

 

III. cena: Kateřina Čeloudová: Příští zastávka: Aljaška, Národní park Denali

Fotografie, která pochází ze svatební cesty autorky a hlavního protagonisty, zaujala porotu především netradičním záběrem a zaujatou perspektivou. Snímek ukazuje, že člověk na vozíku může navštívit i divokou aljašskou přírodu.

 

Čestné uznání: Martin Zemánek: Cyklista

Radost z pohybu – tak by se dala definovat tato oceněná fotografie, na které mají i přes náročné stoupání protagonisté úsměv na tváři.

 

Čestné uznání: Erik Lerch: S malou pomocí dokážu velké věci

Do letošního ročníku soutěže byl přihlášen velký počet fotografií se sportovní tematikou. Také tato fotografie ukazuje, že její protagonisté mají z aktivity radost a užívají si ji, což potvrzují i slova přihlašovatelky snímku: „Navzdory handicapu je Jonáš velký sportovec a kolem sebe rozdává spoustu radosti.

 

Čestné uznání: Jiří Přivřel: Z divadelní zkoušky II.

Fotografie byla pořízena na zkoušce inscenace „Mr. Myself, těší mne“. Autor dodává: „Fotografie pro mne vystihuje celou Zuzaninu povahu. Je usměvavá, přátelská, do činností jde s maximálním nasazením a odevzdáním se.“ Porota tento snímek ocenila právě kvůli pozitivní energii, kterou fotografie zprostředkovává.

 

Čestné uznání: Ľubomír Činčura: Petr

Děti a dospělí s Downovým syndromem se s různými bariérami musí potýkat celý život. Ale navzdory špatným předpovědím, které si většina vyslechla hned při narození, sportují, malují, tančí, hrají divadlo, píší knihy, studují a někteří i pracují.

 

Cena Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení

Během slavnostního večera byly také vyhlášeny výsledky XXVI. ročníku Ceny Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení.

Tuto Cenu uděluje Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „VVOZP“) od roku 1994. Za dobu její existence prošlo soutěží více než 1500 publicistických děl. V letošním ročníku bylo hodnoceno 60 prací, které posuzovala nezávislá devítičlenná porota.

Hlavním měřítkem při posuzování přihlášených děl je to, jak může přihlášená práce oslovit širokou veřejnost, seznámit ji s tématem zdravotního postižení a pozitivně ovlivnit její přístup k tomuto tématu. Cílem je vyzdvihnout především ta díla, která přináší pozitivní a nezkreslený obraz o životě lidí s postižením.

Ceny jsou udělovány ve 3 kategoriích – tiskové, rozhlasové a televizní.

 

Tisková kategorie

Porota se navzdory velkému počtu přihlášených článků shodla na ocenění přihlášených knižních publikací, které svým obsahem a zejména osobitou formou převážně živých výpovědí a vyprávění přibližují čtenáři svět konkrétních lidí vyrovnávajících se s překážkami, které jim do cesty klade jejich postižení nebo postižení jejich blízkých.

Ceny předal Václav Krása – předseda Národní rady osob se zdravotním postižením a místopředseda VVOZP.

 

I. cena: Monika Mužáková, Pedagogická fakulta UK v Praze, Odlišnost jako dar

Snad nejlépe publikaci přiblíží citace z poděkování, kterým autorka svou publikaci uvedla: „Kniha pojednává o životních cestách lidí s mentálním postižením, přináší svědectví o represi a bezpráví, ale také o statečnosti a odpovědnosti. Můj velký dík patří rodičům dětí s mentálním postižením, kteří mně dovolili nahlédnout do hloubi svých odvážných bojů“. Porota ocenila otevřenost a komplexnost pohledu na danou problematiku, velkou cenu mají upřímná slova, jimiž rodiče dětí s mentálním postižením své příběhy svěřují.

 

II. cena: Miroslav Kudláček, Gaudeamus, Obrazy a odrazy dětské mozkové obrny

V edukační rovině tato kniha srozumitelným způsobem seznamuje zasvěceného i laického čtenáře s možnostmi rehabilitace, inkluzívního vzdělávání a každodenního života lidí s dětskou mozkovou obrnou. Strasti i radosti života s DMO pak přibližuje výpověďmi konkrétních jedinců – respondentů provedeného výzkumu, o který se opírá v praktické rovině. Místo nudné učebnice má tedy čtenář v ruce knihu, která mu poskytne užitečné poučení, současně ho ale vtáhne do děje. Hlavní přínos publikace tak spočívá v potenciálu býti jednou z cest vedoucích k naplnění společenské poptávky po integraci lidí se zdravotním postižením.

 

III. cena: David Havelka a Kateřina Bartošová, Portál, Speciální sourozenci. Život se sourozencem s postižením

Kniha na příkladech dokládá složitost vztahu zdravých sourozenců dětí s postižením, ukazuje nelehkost řešení možných problémů a dává konkrétní návody na postupy jejich řešení. Je přínosem nejen pro rodiče, kteří se s nalezením vhodných postupů k vytvoření pozitivních vztahů svých dětí musejí vyrovnat, ale uvítají ji i odborníci, kteří s těmito rodinami pracují.

 

Čestné uznání: Veronika Cézová, Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Jsem jedno ucho. Stále!

Veronika Cézová soustředila v knize dokonce 33 příběhů lidí se sluchovým handicapem. Kromě jiného je tato publikace velmi cenná i tím, že nejen obsahem, ale i přitažlivou formou zpracování činí tyto příběhy dostupné i lidem, kteří tento handicap nemají, a je pro ně tak složitější ho pochopit. Kniha propojuje svět slyšících, neslyšících, nedoslýchavých i ohluchlých lidí a ukazuje, jak tito lidé čelí různým nástrahám. Všechny příběhy jsou navíc přeložené do českého znakového jazyka. Vedle fotografie čtenáři najdou QR kód, který je přesměruje na video s překladem.

 

Rozhlasová kategorie

Ceny předal Pavel Ptáčník – vedoucí sekretariátu VVOZP.

 

Cena: Antonín Žolnerčík, Radio Proglas, ASOCIACE TRIGON A DRUŽSTVO NAPROTI

Pořad představuje dvě organizace, které se věnují lidem se zdravotním postižením. V Trigonu probíhá sociální rehabilitace, poskytuje chráněné bydlení a pracovní rehabilitaci, přičemž veškeré služby jsou zaměřené na individuální potřeby klientů. Družstvo Naproti navazuje na práci Asociace Trigon a zaměstnává lidi se zdravotním postižením. Provozuje kavárnu s rozmanitou nabídkou vlastní výroby. Obsluhu zákazníků zajišťují lidé se zdravotním postižením. Zájem veřejnosti o jejich služby je velký.

 

Čestné uznání: Daniel Kupšovský, Český rozhlas Dvojka, MÍŠA A DELFINOTERAPEUTI V ZEMI PŮLMĚSÍCE

Protagonistkou dokumentu je Michaela Freeman, která se zabývá terapií za pomoci zvířat. Po zkušenostech s hippoterapií a canisterapií se v posledních letech začala zajímat také o terapii za pomoci delfínů. Náhodně se dozvěděla o Oldřichu Burešovi, který je jedním z mála českých delfinoterapeutů a působí v turecké Antálii. Na to, zda delfíni opravdu dokážou léčit pomocí ultrazvuku nebo bioenergie, tento dokument odpověď nedá. Dovídáme se ale, jaký vliv mělo setkání s delfíny na Davida s diagnózou poruchy autistického spektra a Věru, která má kombinované postižení, a také jak přistupuje k lidem s postižením turecká společnost.

 

Televizní kategorie

Ceny předal Pavel Ptáčník – vedoucí sekretariátu VVOZP.

 

Cena: Michaela Fialová, Milan Fritz, Alan Lederer, Česká televize 2, Televizní klub neslyšících č. 16/2018 Usherův syndrom

Usherův syndrom je kombinované postižení sluchu a zraku. V pořadu je představen třemi osobami, které s tímto hendikepem žijí. Z jejich osobních zkušeností zjistíme, jak jejich onemocnění ovlivňuje například rodinný a pracovní život. Dozvíme se také o způsobu komunikace, při níž se používá taktilní znakový jazyk, tzn. ruku v ruce. Organizace LORM poskytuje lidem s Usherovým syndromem nejen kompenzační pomůcky, ale nabízí jim také sportovní aktivity a sociální poradenství. Přesto jsou možnosti u nás a v zahraničí zcela nesrovnatelné. Cílem Vladimíra Šimona, který nás celým pořadem provází, je pokusit se situaci v ČR přiblížit alespoň částečně podmínkám v zahraničí.

Pořad působí také osvětově, v několika situacích nabízí divákovi praktický příklad jak se k lidem s Usherovým syndromem chovat. Lze to shrnout do tří základních pouček: “Naučte lidi, jak se chovat a respektovat nás.“, „Najděte v sobě trpělivost.“ a „Chovejte se k nám bez lítosti, o pomoc si vždy požádám sám.“

 

Čestné uznání: Michaela Fialová, Alexandra Vebrová, Alena Derzsiová, Česká televize 2, Klíč č. 9/2019 Osteogenesis imperfecta

Televizní pořad se zabývá tzv. nemocí křehkých kostí (Osteogenesis imperfecta). Smyslem čestného uznání je ocenit strhující prezentaci nezdolné vůle a lidské houževnatosti, kterou film poskytuje nahlédnutím do života dvou žen. Obdivuhodné je jejich cílevědomé odhodlání, pozitivní postoj k životu a zodpovědnost nejen za sebe samé ale i za druhého člena rodiny se stejnou diagnózou.

***********************************************************************************

Moderátorka: Klára Eliášková

Hudební vystoupení: Kabrňáci

Tlumočnice českého znakového jazyka: Zuzana Procházková a Marie Horáková

Simultánní přepis mluvené řeči: Simona Sedmihorská (Česká unie neslyšících, z. ú.)

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy