Cena za publicistické práce

12. 3. 2009 10:25

Vítězné práce XV. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce

Výsledky ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení XV. ročník - 2008

Kategorie televizních pořadů

(přihlášeno 12 pořadů)

I. cena:   Moji milovaní …
Tomáš Kapras, Tomáš Prošek, Alena Derzsiová, dramaturgie Michaela Fialová - ČT Praha

Dokument vypráví o „odvážném rodičovství“ tří manželských párů. Vznikal pět let a sledoval život tří rodin od období těhotenství až do předškolního věku dětí. V první rodině je žena na vozíku, v další jsou oba partneři neslyšící a ve třetí jsou oba rodiče nevidomí. Opravdu nečekané a krásné bylo, že za těch pět let se ve všech rodinách narodilo ještě druhé miminko. Každé postižení přináší jiné problémy, ale společný motiv je jediný: všechny děti, které se do těchto rodin narodily jsou vítané a milované.

II. cena: Hledám sponzora. Zn: Pro nemocné dítě
Silvie Kleková, Hana Teislerová - ČT studio Ostrava

Dokument z cyklu Ta naše povaha česká přibližuje úsilí rodičů velmi těžce postižených dětí o zajištění jejich plnohodnotného života. Ať už se jedná o speciální pomůcky a léky, které zdravotní pojišťovny hradí jen zčásti nebo vůbec, nebo „jen“ o nezapomenutelný zážitek, na který může být zanedlouho už pozdě. Jak složité je získání potřebných prostředků od sponzorů a nadací nebo naopak jak lze získat prostředky cestou, která neponižuje, je originální a atraktivní. O tom všem hovoří rodiče, dětští lékaři a odborníci i zástupci neziskového sektoru.

III. cena:   Televizní klub neslyšících č. 15/2007
Alexandra Vebrová, Josef Brožík , Alena Derzsiová – ČT Praha

Poukazuje na to, jak se žije neslyšícím Romům v Česku. Sluchově postižených Romů v naší populaci je poměrně hodně. Autoři navštívili pěstounskou rodinu, která do své péče přijala tři děvčátka. Zastavili se i v rozvětvené romské rodině, kde žije několik sluchově postižených, mezi nimi mladý talentovaný chlapec, který se díky sluchadlu naučil dobře mluvit, věnuje se nejrůznějším hudebním aktivitám, píše prózu i poezii v romském jazyce, sbírá romské pohádky.

Čestné uznání: Lidské osudy – Těžký život Miroslava Darmovzala
Arnošt Goldflam - ČT studio Brno

Působivý snímek ukazuje, jak je důležité najít v sobě sílu a poprat se s nepřízní osudu. Vypovídá o síle partnerského vztahu, který vydržel mnoho let i přesto, že jej měsíc před svatbou narušilo oslepnutí pana Darmovzala.Čestné uznání je uděleno s přihlédnutím k dalším dvěma dílům z cyklu Lidské osudy, které byly do soutěže rovněž přihlášeny.

Čestné uznání: Televizní klub neslyšících na téma Ohluchlí lidé
Alexandra Vebrová - ČT Praha

Věnuje se dosti opomíjené skupině osob ohluchlých v dospělosti. Těmto lidem se rozpadá komunikace, ztrácejí kontakt s okolím a tím jsou vyřazováni ze slyšící společnosti. Nepatří však ani k neslyšícím, většinou se už nenaučí znakový jazyk a velmi těžce se přizpůsobují nové situaci.

Kategorie rozhlasových pořadů

(přihlášeno 13 pořadů)

I. cena: Jeden den s Janou Fesslovou
Dan Moravec - Český rozhlas České Budějovice

„Život je krásný takový, jaký je“ říká ve svém optimistickém vyprávění sportovkyně Jana Fesslová, která se na vozík dostala po sportovním úrazu. Přesto, že v současné době bojuje s nádorem plic, neztrácí nic ze svého optimismu a vnitřní síly. Reprezentovala na paralympiádách v Athénách a v Pekingu. Žije plnohodnotný život ve své rodině, mezi svými kamarády a hlavně na sportovišti. Jejím krédem je: každý má své postižení, ať je to vozík, povaha nebo pocity smutku…

II. cena: V pokoji láskyplné péče z cyklu Vítejte, senioři
Jana Beránková - Radio Proglas Brno

Příběh rodiny pečující o šestaosmdesátiletou maminku po mozkové mrtvici ukazuje lásku a rodinnou sounáležitost. S pomocí pečovatelek Farní charity Starý Knín byly vytvořeny podmínky pro to, aby nemusela do ústavního zařízení a mohla důstojně dožít uprostřed milující rodiny. Není to však oběť, ale vzájemné obohacování čtyř generací.

III. cena: Studio Radim – Jak dojít k normálnímu životu
Stanislava Vidumská - Radio Proglas Brno

Příspěvek je ukázkou neformálního uplatnění zákona o sociálních službách v praxi Moravskoslezského kraje na základě průzkumu v různých pobytových zařízeních. Pořad hledal odpovědi na otázky, jak si sami uživatelé sociálních služeb přestavují normální život, a co pro to dělají lidé, kteří jsou za transformaci sociálních služeb zodpovědní.

Čestné uznání: cyklus pořadů Zdravotní péče a zákon o sociálních službách
Martina Klausová, MUDr. Tamara Tošnerová – Radio Classic FM

Příspěvek poskytuje přehledným způsobem informace o novém zákoně z hlediska poskytovatele a zejména uživatele.

Čestné uznání: Ty nesmíš umřít, mami
Jitka Škápíková  - Český rozhlas 2 Praha

Příběh maminky jednadvacetileté Petry po dětské mozkové obrně. Přesto, že jí život přinesl více toho špatného včetně vlastní nemoci, není zahořklá, ale hrdá na to, že dokázala umožnit dceři vysokoškolské vzdělání a zajistit jí tak další společenské a pracovní uplatnění.

Kategorie písemných děl veřejně publikovaných

(přihlášeno 22 prací)

I. cena: Nechci mít postižení jako životní styl
Helena Chvátalová - příloha Porozumění časopisu Florence

Rozhovor s maminkou chlapce s diagnózou farmako-rezistentní epilepsie, která se snaží vést své dítě optimisticky. S velkou chutí a vnitřním zaujetím vypráví svoji cestu hledání zajímavého a radostného života pro těžce znevýhodněné dítě. Z rozhovoru vyplývá velká vnitřní síla matky. Její příklad může být motivací pro rodiče dalších dětí s těžkým postižením. Autorka vede rozhovor na vysoké profesionální úrovni.

II. cena: ZKRÁCENĚ + Zpravodaj 2008
Klub Downova syndromu z Jablonce nad Nisou

Klub se systematicky věnuje publikační činnosti, srozumitelně a přesvědčivě prezentuje svět lidí s Downovým syndromem. Každoročně vydává svůj Zpravodaj a v letošním roce vyšla zajímavá publikace s názvem zkráceně, ve které je odborný text Jany Kálalové doplněn pohádkami Jiřího Šedého. Obě práce se vzájemně dobře doplňují a dávají nahlédnout, jakým způsobem se dají rozvíjet mentální schopnosti lidí s DS.

III. cena: Můj život s lupénkou. Psoriáza – nemoc těla i duše
Ivana Francová, Jaromír Kabát - časopis Psychologie dnes

Psoriáza, lidově řečeno lupénka, postihuje už 2 % naší populace. Článek je působivým vyprávěním o strastech a úskalích při její léčbě a přináší cenné poznatky o nových postupech v léčbě lupénky i upozornění, kam až může vést toto chronické onemocnění kůže. Důsledkem může být zvýšená sociální citlivost, zásahy do pracovních výkonů, zhoršení vztahů s partnery, kolegy i s širším okolím. Odborná psychologická a terapeutická pomoc by měla být do budoucna naprostou samozřejmostí při hledání vnitřní rovnováhy a odolnosti vůči stresu.

Čestné uznání: POTKÁVAL JSEM LIDI
Jan Nouza - občanské sdružení OKAMŽIK

Kniha je dokladem autorsky šťastného výběru dotazovaných osobností. Ve svých odpovědích na otázky, dotýkající se kvality života a současných aktivit, na sebe prozrazují mnoho ze svých životních zásad, nově budovaných životních postojů, snů, radostí i smutků.Porota přihlédla také k systematické snaze pana Nouzy o přibližování světa handicapovaných lidí co nejširší veřejnosti.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X