Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Cena za publicistické práce

9. 7. 2020 16:03

Vyhlášení XXVII. ročníku Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografické soutěže Společně napříč generacemi

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením vyhlašuje XXVII. ročník Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž Společně napříč generacemi.

Cena i fotografická soutěž jsou vyhlašovány s cílem upoutat pozornost médií k tématu zdravotního postižení a jejich prostřednictvím pozitivně ovlivňovat mínění a postoje veřejnosti vůči lidem se zdravotním postižením.

 

Cena VVOZP za publicistické práce na téma zdravotního postižení

Cena je udělována za publicistické práce na téma zdravotní postižení ve třech kategoriích – televizní, rozhlasové a tiskové. Ve všech kategoriích mohou být díla uveřejněna také prostřednictvím internetu. Přihlásit lze dílo publikované od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020.

Publicistická díla lze přihlašovat do 30. září 2020 (rozhoduje razítko podací pošty nebo osobní doručení do podatelny Úřadu vlády ČR) na adresu:

Úřad vlády ČR
Sekretariát Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

Dílo se předkládá ve 3 kopiích.

Nebo je možné zaslat přihlášku i díla v elektronické podobě na e-mail jelinkova1.martina@vlada.cz.

Bližší informace a podmínky pro přihlášení naleznete v Propozicích Ceny VVOZP.

 

Fotografická soutěž na téma Společně napříč generacemi

Do fotografické soutěže mohou být přihlášeny takové fotografie, které nejlépe poukazují na soužití mezi generacemi ve vazbě na zdravotní postižení, na solidaritu, vzájemnou pomoc a interakci.

Dílo se přihlašuje do soutěže na sekretariát Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, a to na e-mail fotosoutez@vlada.cz do 15. října 2020. Fotografie se zasílají ve formátu JPG ve velikosti max. 6 MB. Přihlásit se mohou profesionálové i amatéři z České republiky. Do soutěže budou přijaty od každého autora maximálně 3 snímky.

Bližší informace pro přihlášení naleznete v Propozicích fotografické soutěže.

 

Informace k soutěžím podává Martina Jelínková, tel.: 224 002 316, e-mail jelinkova1.martina@vlada.cz.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Související zprávy