Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

11. 12. 2012 13:56

19. Slavnostní předávání Ceny Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistiku

V pondělí 10. prosince 2012 se na Úřadu vlády ČR konalo slavnostní vyhlášení výsledků 19. ročníku Ceny Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení.

Předávání zahájil svým projevem RNDr. Petr Nečas, předseda vlády ČR a předseda Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

V průběhu večera byla udělena ocenění ve 3 kategoriích – tiskové, rozhlasové a televizní - těm dílům, která nejvhodnějším a nejlepším způsobem upozorňují na problematiku zdravotního postižení.

Premiér předával ocenění v tiskové kategorii. Ceny v rozhlasové kategorii předala zmocněnkyně vlády pro lidská práva Mgr. Monika Šimůnková, která v rámci svého krátkého příspěvku shrnula nejdůležitější aktivity Vládního výboru realizované v uplynulém roce. Ocenění v televizní kategorii předala ministryně práce a sociálních věcí Ing. Ludmila Müllerová.

Předávání ocenění za publicistiku je již tradičně spojováno s Mezinárodním dnem osob se zdravotním postižením, který si připomínáme každoročně 3. prosince již od roku 1981, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů poprvé vyhlášen. Jeho cílem je přispět k plnění závazku mezinárodního společenství ke zvyšování míry integrace zdravotně postižených osob do společnosti.

Každý rok je v rámci Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením stanoveno konkrétní téma, které určuje oblast, na niž má být zaměřena hlavní pozornost v příštím období. Tématem pro letošní rok je „Odstraňování překážek k vytvoření inkluzivní a přístupné společnosti pro všechny“.

Součástí večera bylo vystoupení hudební skupiny Teddy Band z Domova pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky pod vedením Mgr. Markéty Vackové.

Zprávu o průběhu večera stejně jako seznam oceněných naleznete zde:

/cz/media-centrum/aktualne/premier-zapojovani-zdravotne-postizenych-do-bezneho-zivota-je-nase-moralni-povinnost-101692/

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Související zprávy