Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

10. 12. 2012 18:29

Premiér: Zapojování zdravotně postižených do běžného života je naše morální povinnost

Předseda vlády se zúčastnil slavnostního vyhlášení výsledků 19. ročníku soutěže o Cenu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Podpora integrace osob se zdravotním postižením do společnosti je naším dlouhodobým úkolem. Nejenom na úrovni vlády, ale nás všech, celé veřejnosti. Péče o zapojování lidí se zdravotním postižením do běžného života je naše morální povinnost,“ uvedl premiér Petr Nečas.

Cenu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení uděluje výbor od roku 1994 dílům, která nejvhodnějším a nejlepším způsobem upozorňují na problematiku zdravotního postižení. Hlavním měřítkem jejich posuzování je schopnost práce oslovit širokou veřejnost a pozitivně ovlivnit její přístup k osobám se zdravotním postižením. Předseda vlády dodal: „Za uplynulých osmnáct ročníků bylo posouzeno přes tisíc projektů. Všechny tyto projekty jsou stejně důležité jako ty vítězné.“

Ceny jsou udělovány ve 3 kategoriích – tiskové, rozhlasové a televizní. V letošním ročníku bylo hodnoceno 68 prací, které posuzovala nezávislá devítičlenná porota.

Premiér: zapojování zdravotně postižených do běžného života je naše morální povinnostPředseda vlády předal ceny v tiskové kategorii. Vyhlašování a předávání cen se zúčastnila také  ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně VVZPO Ludmila Müllerová  a zmocněnkyně vlády pro lidská práva a výkonná místopředsedkyně VVZPO Monika Šimůnková.

Seznam oceněných

Tisková kategorie

 • I. cena: Barbora Němcová - MF DNES Plzeň - VASŮV BĚH UŽ NIKDY, ANEB AŤ SE TU ZA ROK ZASE SEJDEME
  Barbora Němcová ve své reportáži s notnou dávkou humoru popisuje „na vlastní kůži“ absolvovaný legendární devadesátikilometrový Vasův běh ve Švédsku, který projela na běžkách jako trasérka nevidomé závodnice Lenky Zahradníkové.

 • II. cena: Eva Pavlatová - Psychologie dnes č. 1/2012 - ŽIVOT VE TMĚ
  Eva Pavlatová se tentokrát velmi zevrubně zaměřila na to, jak se vyrovnávají s handicapem lidé, které trvalé poškození zdraví zaskočilo uprostřed života. V rozhovorech a vyprávěních takto postižených lidí hledá odpověď na otázku, jak se se ztrátou zraku vyrovnávají ti, kteří o něj přišli v průběhu života.

 • III. cena: Romana Procházková - Gong 4-6/2012 - PO ODCHODU JEPTIŠEK JSME SE TRÁPILI
  Autorka čtenářům v článku přibližuje vzpomínky devadesátileté, od narození neslyšící, Jarmily Poštolkové na počátky vzdělávání neslyšících v Královéhradeckém kraji, na život neslyšících v ústavech pro hluchoněmé za druhé světové války i na domov neslyšících dívek za zdmi kapucínského kláštera v Opočně.

 • Čestné uznání: APLA Praha a kolektiv autorů - Asociace pomáhající lidem s autismem - NEDÁVEJTE DO HROBU MOTÝLA ŽIVÉHO – PŘÍBĚHY LIDÍ S AUTISMEM
  Jde o soubor téměř čtyřicítky příběhů vyprávěných rodiči a sourozenci dětí s poruchou autistického spektra a samotných dospělých, kteří autismem trpí. Část knihy je věnována obecným informacím o autismu a nejčastějším mýtům, které o tomto postižení přežívají nejen v laické, ale i odborné veřejnosti.

 • Čestné uznání: Kolektiv autorů - Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. - TICHÉ ROZHOVORY. NAHLÉDNĚTE DO PESTRÉHO SVĚTA LIDÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
  Kniha je souborem rozhovorů s dvaceti neslyšícími a nedoslýchavými, kteří se výrazně prosadili v profesním životě. Najdeme zde velmi zajímavé pohledy ze světa divadla, poezie, sportu, vědy a dalších oblastí našeho života. Přibližuje čtenářům život lidí s různým typem sluchového postižení, odhaluje jejich zkušenosti při snaze prosadit své znalosti a dovednosti i to, s jakými potížemi se setkali a jak se jim je podařilo překonat.

Rozhlasová kategorie

 • I. cena: Martina Vodičková, Lenka Svobodová, Yvona Žertová, Miloš Kot - Český rozhlas 2 - MODLITBA PRO ANEŽKU (z cyklu Dobrá vůle)
  Časosběrný dokument je o životě Anežky, která utrpěla velmi těžké zranění v 9 letech po pádu z koně. Lékaři jí nedávali velkou naději, 6 týdnů byla v bezvědomí. Rodiče v zoufalé situaci vyhledali i léčitele, který naučil maminku modlitbu pro Anežku, a ta ji i v bezvědomí své dcerce neustále opakovala: „ Hojivá láska prochází každou buňkou v těle mé dcery Anežky a uzdravuje ji." Po probrání z bezvědomí Anežka tuto modlitbu sama odříkala. Pořad ukazuje, jak tato událost ovlivnila celou rodinu a jak důležité je pro pozvolné uzdravování zázemí v rodině. Spolupráce rodiny, zdravotníků a dobrých lidí umožnila Anežce návrat do plnohodnotného života.

 • II. cena: Jan Zítka, Lenka Svobodová, Yvona Žertová, Roman Špála - Český rozhlas 2 - HANNAH – ŽIVOT V KAŽDÉM OKAMŽIKU (z cyklu Dobrá vůle)
  Dokument přibližuje příběh a osobnost Hannah Bartíkové, která na základě vlastních prožitků i díky výtvarné erudici svého přítele fotografa pomáhá formou rozhovorů pacientům v hospicových zařízeních i ženám s rakovinou prsu překonávat strach z této hrozivé diagnózy. Její otevřené vyprávění o vlastních pocitech a obavách je jak okno do duše, do kterého dává nahlédnout ve snaze, aby i v těžkých chvílích nemoci a zoufalství se neskládaly do kouta tak cenné a ozdravné zbraně, kterými jsou - víra, štěstí a radost z každého dne života.

 • III. cena: Mirka Dámcová - RKR, s.r.o. – SENIOŘI A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (cyklus pořadů odvysílaný na Rádiu Classic FM)
  Stáří s sebou přináší osamocení, ztrátu kondice a zdraví. V takové situaci přicházejí ke slovu informační technologie, které starým lidem mohou ulehčit život, umožnit bezpečný pobyt v domácím prostředí a pomoci zachovat lidskou důstojnost do pozdního věku. Občanské sdružení ŽIVOT 90 nabízí seniorům služby asistovaného života, technologie, které pomohou vyřešit jak triviální věci, jako je např. měření tlaku, tak i okamžiky, při kterých dochází k ohrožení zdraví a života, formou tzv. tísňové péče, kdy se člověk v nesnázích spojí s dispečinkem.

Televizní kategorie

 • I. cena: Adéla Sirotková - Česká televize - ANDĚLSKÁ HRA
  Dokument je příspěvkem o kruté nemoci - dětské leukémii. Na osudu malé Amálky ukazuje, jak důležitý je u malého pacienta pocit bezpečí – přítomnost a objetí maminky. Ale také, jak může oslabit pocity strachu i bolesti, když nemocným dětem poskytneme možnost hrát si, oživit svět dětské fantazie. Romana Andělová je bývalá vyléčená dětská pacientka, která se rozhodla pro práci a pomoc nemocným dětem na základě vlastních zkušeností s léčbou, která do poloviny 80. let byla pro dítě mnohem náročnější, bolestivější a nepřinášela tak dobré výsledky jako v současnosti.

 • II. cena: Ján Novák, Martin Červenka - Česká televize Ostrava - VZÁCNÁ NEMOC (Ta naše povaha česká)
  Nemoc motýlích křídel, hemofilie, cystická fibróza a některá další onemocnění jsou skutečně vzácná, takže se s nimi sami lékaři málo setkávají a mnohdy mají problém je diagnostikovat a správně léčit. Dalším problémem je náročné léčení ufinancovat. Na několika příbězích jsou odhalovány problémy i tíha osudů těch, kteří jsou jimi postiženi. Vzácná onemocnění stojí dokonce mimo zájem farmaceutických firem. Není tedy snadné domoci se potřebných léků a zdravotnického materiálu. Nadějí pro nemocné je, že se ustavují sdružení, která jim pomáhají, někdy nacházejí i sponzory, a tak přímo i nepřímo posilují vůli nemocných k životu.

 • III. cena: Barbora Straňáková, Silvie Friedmannová, Tereza Stárková - Česká televize Praha - TEP 24, TÉMA: DUCHENOVA SVALOVÁ DYSTROFIE A VÝVOJ DÍTĚTE
  Nemoc, která postihuje pouze chlapce, je zrádná mimo jiné tím, že se miminko narodí zdravé a nemoc nastupuje až kolem 2. roku věku. Kvalitní osvěta a objasňování všech souvislostí nemoci jsou pro včasné léčení nezbytné. A protože právě k rozšíření informací o nemoci pořad slouží, může významně přispět k jejímu zdárnému léčení.

 • Čestné uznání: Barbora Straňáková, Silvie Friedmannová, Antonín Šimůnek - Česká televize Praha - TEP 24, TÉMA: NEMOC MOTÝLÍCH KŘÍDEL, LUPÉNKA A EKZÉMY
  Kožní nemoci – vzácně se vyskytující nemoc motýlích křídel, lupénka či atopický ekzém – nepříjemně a často bolestivě omezují člověka a v okolí většinou vyvolávají dokonce odpor a obavu z nákazy. Dokument ukazuje, jak to vše obdivuhodně překonává dívka Petra, která už 19 let trpí nemocí motýlích křídel, a přesto se dokáže ze života radovat, hledá stále nové možnosti uplatnění, zdolává předsudky. Nemoci motýlích křídel je v pořadu věnována největší pozornost, protože je to onemocnění tak vzácné (u nás jím trpí asi 200 osob), že je ani nezná mnoho odborníků z řad lékařů a sociálních pracovníků. Protože nemocných je tak málo, jsou pro zdravotní pojišťovny nevýznamní a mají mnohdy problém získat jakékoliv příspěvky a výhody. Péče o takto nemocného je však časově, psychicky i finančně velice náročná.

 • Čestné uznání: Michaela Fialová, Marie Šandová - Česká televize - ŽIVOT S AUROU
  Co je epilepsie, jak se na ni dívá medicína a jak ovlivňuje život nemocných? V dokumentu zazní celá řada výpovědí dospělých i dětí, kteří projevy této choroby trpí a snaží se s ní žít. Pomoc nacházejí v občanském sdružení Společnost „E“, která jim umožňuje vyjít ze své izolace, sdílet svůj osud s osudy jiných podobně postižených, zapojit se do aktivit, najít informace i pomoc. Dokument se především ptá, jak se se svou chorobou nemocní vyrovnávají. Jde o nový pohled na nemoc, už to není jen zlo a utrpení, ale výzva ke změně postojů, k hledání skutečných hodnot života.

 • Čestné uznání: Michaela Fialová, Josef Brožík, Alena Derzsiová - Česká televize - TELEVIZNÍ KLUB NESLYŠÍCÍCH Č. 3/2012
  Celý díl magazínu je portrétem jedné úspěšné studentky. Eva nepoužívá znakový jazyk, a když promluví, skoro pochybujete, že má 99 % ztrátu sluchu, tak je její projev „normální“. Říká, že je to zásluhou její maminky, svědčí to však zejména o jejím úsilí a cílevědomosti. Tyto vlastnosti jí pomohly překonat i negativní zkušenosti ze základní školy, kdy ji spolužáci mezi sebe nepřijali. Naučila se spoléhat sama na sebe, „vzít život do svých rukou“. Příběh Evy ukazuje, jak silná osobnost dokáže překonávat překážky, které jí do života přicházejí.

Výběr z fotogalerie

       

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Mezinárodní den osob se zdravotním postižením

Vyhlašování výsledků Ceny VVZPO je již tradičně spojováno s Mezinárodním dnem osob se zdravotním postižením, který si připomínáme každoročně 3. prosince již od roku 1981, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů poprvé vyhlášen. Jeho cílem je přispět k plnění závazku mezinárodního společenství k zvyšování míry integrace zdravotně postižených osob do společnosti.

Každý rok je v rámci Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením stanoveno konkrétní téma, které určuje oblast, na niž má být zaměřena hlavní pozornost v příštím období.

Tématem pro letošní rok je odstraňování překážek k vytvoření inkluzivní a přístupné společnosti pro všechny.

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie