Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

2. 12. 2010 18:00

Premiér předal ceny za publicistické práce upozorňující na problematiku zdravotního postižení

Ceny byly uděleny u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením.

V průběhu slavnostního večera byla předána ocenění ve dvou oblastech. Cena VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení a ocenění podnikatelských aktivit subjektů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Cenu za publicistické práce uděluje Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (dále jen „VVZPO“) od roku 1994. Za dobu její existence prošlo soutěží cca 900 publicistických děl. V letošním ročníku bylo hodnoceno 94 prací, které posuzovala nezávislá devítičlenná porota. Ceny jsou udělovány těm dílům, která nejvhodnějším způsobem upozorňují na problematiku zdravotního postižení. Hlavním měřítkem při jejich posuzování je tedy to, jak může přihlášená práce oslovit širokou veřejnost, seznámit ji s danou problematikou a pozitivně ovlivnit její přístup k lidem se zdravotním postižením.

Ocenění za podnikatelské aktivity v zaměstnávání zdravotně postižených osob uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Asociací zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR a VVZPO. Oceňováni jsou podnikatelé, kteří v hodnoceném roce výrazným způsobem přispěli k vytváření rovných příležitostí, seberealizaci a pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením a otevřeli jim tak cestu k jejich nezávislosti a ekonomické i sociální integraci v ČR.

Mezinárodní den osob se zdravotním postižením

Tento den si připomínáme každoročně 3. prosince již od roku 1981. Rok 1981 byl Valným shromážděním Organizace spojených národů vyhlášen Mezinárodním rokem osob se zdravotním postižením, jeho hlavním výsledkem bylo přijetí Světového akčního programu na podporu osob se zdravotním postižením v roce následujícím. Každý rok má Mezinárodní den osob se zdravotním postižením konkrétní téma, které určuje oblast, na niž má být zaměřena hlavní pozornost v příštím období. Letošní téma vychází z dokumentu schváleného Organizací spojených národů „Rozvojové cíle tisíciletí“ a zní: „Dostát slibu: zahrnout otázku zdravotního postižení do Rozvojových cílů tisíciletí v nadcházejících letech".

Ocenění

I. Cena VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení – XVII. ročník

Ceny jsou udělovány ve 3 kategoriích – tiskové, televizní a rozhlasové.

Tisková kategorie

I. cena: Ivana FitznerováPortál - MÁME DÍTĚ S HANDICAPEM
Publikace z nakladatelství Portál může být užitečným průvodcem pro rodiče, kteří se cítí zaskočeni tím, že se jim narodilo děťátko se zdravotními problémy. Autorka čerpá z vlastního příběhu a velmi čtivou formou se dělí se čtenáři o své zkušenosti, jak smutné tak i potěšující.

II. cena: Marie Těthalová - Děti a my - CYKLUS ČLÁNKŮ O ŽIVOTĚ RODIN S HANDICAPOVANÝMI DĚTMI V RUBRICE SKUTEČNÝ ŽIVOT
Postupně vycházející seriál článků. Některé díly jsou věnovány životu dětí s různým zdravotním handicapem a jejich rodin. Příběhy jednotlivých dětí jsou doplněny informacemi o tom kterém onemocnění a současně radami, kam se obrátit o pomoc.

III. cena: Lucie Křesťanová Překvapení - PŘÍBĚH HLUCHOSLEPÉ HOLČIČKY
Článek je příběhem předčasně narozené holčičky Elišky, která přišla na svět se ztrátou zraku i sluchu. Sleduje Eliščin vývoj od narození až do jedenácti let s pomocí sociálních služeb rané péče.

Čestné uznání: Erik Čipera, Asistence o.s. www.asistence.org - JEDEME V TOM S VÁMI
Projekt „Jedeme v tom s vámi“ mapuje dostupnost veřejné dopravy v Praze pro osoby s omezenou schopností pohybu. Stejnojmenná brožura shrnuje poznatky a názory účastníků pokusného cestování po Praze. Její internetová podoba je navíc doplněna podrobným popisem konkrétních problematických situací.

Čestné uznání: Jiří Mára - Jiří Mára - JAPONSKEM S OTEVŘENOU PUSOU
Kniha je poutavým vyprávěním o rodinném cestování s handicapem po vzdáleném Japonsku. Příběh vozíčkáře Jirky, jeho touha cestovat i zdolávat nečekané komplikace má být povzbuzením a motivací pro další osoby se zdravotním postižením.

Televizní kategorie

I. cena: Tomáš Kapras, Miloslav Kučera, Michaela Fialová - Česká televize Praha - KLÍČ Č. 4/2010
Autorům se podařilo natočit neokázalý portrét mladé ženy upoutané na vozík. Hodnotový žebříček Michaely Skokanové svědčí o silné a vyzrálé osobnosti, která na sebe bere plnou odpovědnost nejen za svůj život, ale cítí odpovědnost i za ostatní postižené. Proto se rozhodla pro studium speciální pedagogiky, proto dělá asistentku obdobně postiženému chlapci ve škole Jedličkova ústavu, proto cvičí asistenčního psa pro souseda na vozíku.

II. cena: Tomáš Škrdlant - Asistence o.s. - PRAGUE NEEDS A REVOLUTION
Film je o potřebě bezbariérově přístupné veřejné dopravy v Praze nejenom pro lidi se zdravotním postižením. Ukazuje řadu srovnání, konkrétních příkladů, výpovědí a zkušeností lidí, kterým pražská hromadná doprava život nezjednodušuje tak, jak by měla.

III. cena: Alexandra Vebrová, Šárka Kubelková, Alena Derzsiová - Česká televize - 13. KOMNATA TOMÁŠE ZELENKY
Prvoligový hokejista skončil po těžkém zranění na vozíku. Divák se setkává s moudrým, vyrovnaným a odhodlaným mužem, který neskrývá obtíže, jež život s handicapem přináší, ale dokáže se navzdory osudu zaměřit na jiné, nové, ale stejně podstatné kvality života.

Čestné uznání: Miloslav Doležal - MILD production - HEŘMAN – CESTA ZA SNEM
Film o životě amatérského sportovce a věčného optimisty je inspirací jak pro lidi se zdravotním handicapem, tak pro „zdravé“.

Čestné uznání: Silvie Kleková - Česká televize Ostrava - ZA KAŽDOU CENU? (z cyklu Ta naše povaha česká)
Každým rokem se rodí více nedonošených dětí, které současná medicína dokáže udržet při životě. Jejich nezralost ale zároveň znamená značná rizika těžko odhadnutelných zdravotních handicapů a mnohdy také utrpení dětí i jejich rodičů, jemuž už lékaři zabránit nedokáží. Je tedy skutečně humánní jít proti přírodě? Před lékaři tak vyvstávají mnohé etické otazníky, na něž není snadné hledat odpovědi.

Čestné uznání: Petr Zrno - Herafilm a Česká televizeTRIPTYCH O AUTISMU: DĚTSKÝ AUTISMUS, ASPERGERŮV SYNDROM, AUTISMUS MALÝCH DĚTÍ (z cyklu Diagnóza)
Pořady upozorňují na šíři a různorodost autismu. Nahlédnutí do několika osudů osob různého věku ukazuje jejich obtíže v běžném životě i možnosti, jak jim pomoci. Včas poskytnutá odborná pomoc dokáže podchytit problémové chování autistů a podstatně ulehčit a zkvalitnit jejich život i život jejich blízkých.

Rozhlasová kategorie

I. cena: Mirka Dámcová - Rádio Classic FM - ZÁCHRANA DUŠE (cyklus pořadů)
Rozsáhlý dvacetidvoudílný cyklus oslovuje stále narůstající počet psychicky labilnějších lidí, kteří nenacházejí odvahu vyhledat odbornou pomoc. Z úst lékařů i psychologů zaznívají mnohá poučení a návody k přirozenému boji proti depresím a smutkům. V pořadu jsou nabízeny různé formy ambulantní psychoterapeutické pomoci s přímým odkazem na konkrétní psychiatrická zařízení a činnost občanských sdružení pomáhajících duševně nemocným lidem.

II. cena: Martina Toušková - Český rozhlas 6 - NADĚJE NA ŽIVOT (z cyklu Dobrá vůle)
Z rozhovorů s mladými dobrovolnými dárci kostní dřeně i s konkrétními čekateli na transplantaci se posluchači mohli seznámit s jejich počátečním odhodláním, částečnou skepsí o úspěšnosti zákroku, strachem z bolesti i předtransplantačními obavami těch, kteří na transplantaci čekají, které se však nakonec šťastně promění v každodenní radost z nově nabytého pocitu zdraví.

III. cena: Jakub Šiška - Český rozhlas 6 - DO ÚSTAVU TĚ NEDÁME (z cyklu Dobrá vůle)
Příběh dvaadvacetiletého studenta Ondry, který se po kousnutí infikovanéko klíštěte ocitl ve stavu klinické smrti a následně celkově ochrnul. Přestože jeho život začínal od nuly, rodiče zavrhli ústavní péči a rozhodli se bojovat s nepřízní osudu.

Čestné uznání: Dominik Mačas - Český rozhlas 6 - KAMRLÍK NADĚJE (z cyklu Dobrá vůle)
Příběh paní Anny Srbové je rekapitulací jejího čtrnáctiletého působení v rámci plzeňské charity i současného, neúnavného pracovního nasazení ženy v seniorském věku ve prospěch sociálně či zdravotně znevýhodněných lidí.

Čestné uznání: Renata Venclová - Český rozhlas 6 - ŽIVOTNÍ LEKCE DRAHOSLAVY KABÁTOVÉ (z cyklu Dobrá vůle)
Dokument vypráví o Drahoslavě Kabátové, vítězce soutěže Sociálně prospěšný podnikatel roku 2008, kterou traumatický zážitek z narození a smrti postiženého dítěte přivedl k práci s handicapovanými lidmi.

II. Ocenění podnikatelských aktivit subjektů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením

Společnost CENTROPOL ENERGY a.s. se sídlem Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem
Firma podniká v oblasti energetiky. Zdravotně handicapovaní pracovníci zde poskytují především administrativní podporu při komunikaci se zákazníky CENTROPOL ENERGY. Doplňují například elektronická data a podporují call-centrum zákazníka.

Výrobní družstvo Orlík - Kompresory se sídlem Kubelkova 497, Česká Třebová
Firma s 56 letou tradicí v zaměstnávání zdravotně postižených (v současné době zaměstnává 64 zdravotně postižených z celkového počtu 122 zaměstnanců) a patří mezi Českých 100 nejlepších v oblasti výrobního družstevnictví v letech 2003 a 2008.

Podnikatelka Marcela Adámková s adresou sídla Cíglerova 1078/8, Praha 9.
Paní Adámková je podnikatelkou zaměstnávající 36 zdravotně postižených z celkového počtu 54 zaměstnanců a zabývá se nákupem a prodejem, zprostředkováním služeb, provozuje trafiky a terminály Sazky v Praze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie