Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

12. 7. 2023 11:43

Vyhlášení 30. ročníku Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením vyhlašuje XXX. ročník Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení.

Cena je vyhlašována s cílem upoutat pozornost médií k tématu zdravotního postižení a jejich prostřednictvím pozitivně ovlivňovat mínění a postoje veřejnosti vůči lidem se zdravotním postižením.

Cena je udělována za publicistické práce na téma zdravotní postižení ve třech kategoriích – televizní, rozhlasové a tiskové. Ve všech kategoriích mohou být díla uveřejněna také prostřednictvím internetu. Přihlásit lze dílo publikované od 01.10.2022 do 30.09.2023.

Publicistická díla lze přihlašovat do 30. září 2023 (rozhoduje razítko podací pošty nebo osobní doručení do podatelny Úřadu vlády ČR) na adresu:

Úřad vlády ČR
Sekretariát Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

Dílo se předkládá ve 3 kopiích.

Nebo je možné zaslat přihlášku i díla v elektronické podobě na e-mail jelinkova1.martina@vlada.cz.

Bližší informace a podmínky pro přihlášení naleznete v Propozicích Ceny VVOZP 2023.

Na základě dotazů autorů z posledních let lze letos pro přihlášení díla použít přiložený formulář k přihlášení, tento formulář však není povinný, díla je možné přihlašovat stejným způsobem jako doposud bez formuláře.

Informace k soutěži podává Martina Jelínková, tel.: 224 002 316, 725 048 335, e-mail: jelinkova1.martina@vlada.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X