Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

12. 7. 2023 14:15

Vyhlášení fotografické soutěže na téma "Také to zvládnu!"

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením vyhlašuje fotografickou soutěž na téma "Také to zvládnu!".

Do fotografické soutěže mohou být přihlášeny takové fotografie, které nejlépe zachycují schopnosti a dovednosti osob se zdravotním postižením při zvládání činností vztahujících se k osobnímu, ale i pracovnímu životu. Téma navazuje na vyhlášený Evropský rok dovedností, jehož cílem je ukázat, že i osoby se zdravotním postižením mohou žít aktivním životem a plně rozvíjet svůj potenciál ve všech oblastech (např. v kultuře, sportu, rodinném životě či zaměstnání).

Fotografie se přihlašuje do soutěže na sekretariát Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, a to na e-mail fotosoutez@vlada.cz do 15. října 2023. Fotografie se zasílají ve formátu JPG ve velikosti max. 6 MB. Přihlásit se mohou profesionálové i amatéři z České republiky. Do soutěže budou přijaty od každého autora maximálně 3 fotografie.

Bližší informace pro přihlášení naleznete v Propozicích fotografické soutěže.

Na základě dotazů autorů z posledních let lze letos pro přihlášení fotografie použít přiložený formulář k přihlášení, tento formulář však není povinný, fotografie je možné přihlašovat stejným způsobem jako doposud bez formuláře.

Informace k soutěži podává Martina Jelínková, tel.: 224 002 316, 725 048 335, e-mail: jelinkova1.martina@vlada.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X