Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Odborná skupina VVOZP pro vzdělávání

Odborná skupina pro vzdělávání byla aktivní v letech 2004-2016.

Potřeba koncepčního přístupu i vyhodnocování a zobecňování zkušeností v oblasti vzdělávání osob se zdravotním postižením je zdůrazněna decentralizací státní správy, v jejímž rámci došlo k převodu řady kompetencí na orgány samosprávy. Na obce byly převedeny zřizovatelské funkce předškolních zařízení, základních škol a některých dalších školských zařízení, do působnosti kraje pak plně spadají střední školy, celé speciální školství do stupně středních škol a řada dalších zařízení. Úkolem odborné skupiny pro vzdělávání je především monitorovat a vyhodnocovat činnost rostoucího počtu subjektů podílejících se na zvyšování úrovně vzdělání občanů se zdravotním postižením.

Členové OSV

Členové:

JUDr. Jaroslava HAVLÍČKOVÁ
doc. PaedDr. Marie KOCUROVÁ, Ph.D.
prof. PaedDr. Mgr. Jan MICHALÍK, Ph.D.
PhDr. et Mgr. Libor NOVOSÁD, Ph.D.
PhDr. Milan PEŠÁK
prof. PhDr. PaedDr. Miloň POTMĚŠIL, Ph.D.
PhDr. Kamila RŮŽIČKOVÁ, Ph.D.
doc. PhDr. Jan ŠIŠKA, Ph.D.

Související zprávy