Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Odborná skupina pro podporu osob s omezenou schopností právně jednat

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením zřídil Odbornou skupinu pro podporu osob s omezenou schopností právně jednat na svém zasedání dne 17.09.2020.

Odborná skupina má za cíl zejména mapovat využívání podpůrných opatření při narušení schopnosti zletilého člověka právně jednat upravených občanským zákoníkem, navrhovat efektivní sdílení dobré praxe a řešení v oblastech, kde je současná praxe nedostačující. 

Členy a členkami této skupiny jsou zástupci soudů, poskytovatelů sociálních služeb, organizací zastupujících osoby se zdravotním postižením, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra, Kanceláře veřejného ochránce práv  a dalších odborníků.

Členové OS PPJ

Předsedkyně:

Camille Latimier
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

 

Členky a členové:

JUDr. Pavel Kotrady
Okresní soud ve Vsetíně

JUDr. Štefan Čulík
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení

Mgr. Aneta Redlichová
Ministerstvo spravedlnosti, Odbor legislativní

Mgr. Jakub Geier
Ministerstvo vnitra, Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy

Mgr. Romana Jakešová
Kancelář veřejného ochránce práv, Odbor ochrany práv osob se zdravotním postižením

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci

Bc. Mgr. Zbyněk Vočka
Olomoucký kraj, Oddělení sociální pomoci odboru sociálních věcí

JUDr. Maroš Matiaško, LL.M.
advokát, AK Matiaško

Mgr. Jana Šamánková, LL.M.
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

Mgr. Jan Strnad
Rytmus - od klienta k občanovi, z.ú.

Související zprávy