Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

15. 4. 2019 14:04

Pracovní skupina k tvorbě nového národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením na zasedání dne 10. ledna 2019 zřídil svým usnesením Pracovní skupinu k tvorbě nového národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením za účelem připravit a vládě ČR předložit nový Národní plán na následující období.

Tuto pracovní skupinu tvořili zástupci všech zainteresovaných resortů, institucí a organizací osob se zdravotním postižením.

Po vypracování Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025 pracovní skupina svou činnost ukončila.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X