Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Odborná skupina VVOZP pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením

31. 10. 2017 8:16

Zápis z jednání 17. října 2017

Dne 17. října 2017 se uskutečnilo zasedání Odborné skupiny pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Hlavním tématem jednání byla příprava zákona o sociálním podnikání. Záměr zákona byl stručně představen a došlo k vyjasnění otázek pojícím se k tomuto zákonu. Cílem jeho vypracování je především sjednocení právních předpisů, jasné definování sociálního podniku a také umožnění poskytování benefitů těmto podnikům. Zákon o sociálním podnikání nebude vytvářet novou právní formu, pouze stanoví podmínky, které bude muset splňovat ta podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která bude chtít využívat statusu sociálního podniku. V současné době se připravuje paragrafové znění zákona, které by mělo být předloženo vládě do konce tohoto roku.

Dále byla zástupci MPSV přednesena souhrnná informace o změnách v oblasti podpory zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Zmíněna byla novela zákona o zaměstnanosti, která je účinná od 1. října 2017 a která se týká evidence náhradního plnění v rámci plnění povinnosti zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Aplikace pro evidenci je funkční, stále se ale vylepšuje. Druhá novela zákona o zaměstnanosti se týká systémových změn, především toho, že namísto vymezení chráněných míst se budou nově uznávat zaměstnavatelé (s více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením) jako celek. Cílem této úpravy je především administrativní zjednodušení. Druhou změnou je sloučení příspěvku pro tyto zaměstnavatele na mzdu a provozní náklady, aby mohly být využívány podle potřeby konkrétních zaměstnavatelů. Třetí změnou je zvýšení příspěvku s ohledem na zvýšení minimální mzdy.

Diskutováno bylo také o nelegislativních opatřeních v oblasti podpory zaměstnávání lidí se zdravotním postižením, především byl představen projekt Úřadu práce ČR na posílení personální kapacity s ohledem na poradenství pro lidi se zdravotním postižením. Zmíněno bylo také téma koordinace rehabilitace.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Související zprávy