Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Odborná skupina VVOZP pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením

26. 5. 2016 10:50

Zápis ze zasedání 19. května 2016

Hlavní bodem jednání byla informace o jednáních pracovní skupiny pro reformu podpory zaměstnávání lidí se zdravotním postižením, která působí na MPSV.

V dalším bodu bylo diskutováno o plnění kapitoly Zaměstnávání Národního plánu podpory rovných příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2015–2020 za rok 2015. Většina opatření je v gesci MPSV a byla plněna. Jedním ze splněných opatření bylo provedení novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, kterou došlo k navrácení osoby zdravotně znevýhodněné mezi kategorie osob, kterým je poskytována zvýšená ochrana na trhu práce. Problematické bylo plnění opatření zaměřených na zaměstnávání lidí se zdravotním postižením ústředními orgány státní správy, které se některým resortům splnit nepodařilo.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X