Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Odborná skupina VVOZP pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením

17. 10. 2019 8:39

Zápis z jednání 2. října 2019

Zástupce MPSV představil dílčí výsledky jednání pracovní skupiny k předpokládané novele zákona o zaměstnanosti.

Dále zazněla informace o jednání o kompenzaci minimální mzdy příspěvkem dle § 78 a) zákona č. 435/2004 Sb. v roce 2019 a 2020.

V rámci dalšího bodu jednání byl představen postup jednání o návrhu zákona o sociálním podnikání.

V posledním bodu byli členové a členky skupiny informováni o přípravě Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021 až 2025, a to konkrétně o kapitole Zaměstnávání a podpora podnikání osob se zdravotním postižením.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Související zprávy