Odborná skupina VVOZP pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS

6. 3. 2017 8:15

Jednání z 8. prosince 2016

Hlavním bodem programu jednání této skupiny byla diskuse k postupu prací na implementaci návrhů řešení uvedených v materiálu Podnět k řešení života osob s PAS a jejich rodin.

Vláda ČR na svém zasedání 8. února 2016 tento dokument schválila a zároveň uložila Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu vnitra realizovat návrhy řešení, které tento materiál obsahuje. Jedná se například o distribuci informačních materiálu, zavedení sledování varovných signálů a odchylek ve vývoji dítěte v rámci preventivních prohlídek u praktických lékařů pro děti a dorost, podporování rozvoje dětské psychiatrie a psychiatrie, vytvoření podmínek pro zavedení postgraduálního vzdělávacího programu ABA terapie, standardizování činnosti a postupů práce poradenských pracovníků ve školských poradenských zařízeních tak, aby mohla být prováděna preventivní opatření u žáků s PAS, nastavení optimálních standardů pro chráněné bydlení osob s PAS, vypracování metodiky řešení krizových situací osob s PAS a jejich rodin a další.

Do poloviny roku 2017 bude vypracována a vládě ČR předložena zpráva o postupu prací na řešení problémů popsaných v tomto materiálu.

Dále byli členové a členky skupiny seznámeni s projektem EUNAD – IP, který se věnuje přípravě programů pro zlepšení praxe pro práci s lidmi s psychickým postižením při katastrofách.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie