Dotace

Dotační řízení programu Podpora veřejně prospěšných (dříve “účelných”) aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů je vyhlašováno Úřadem vlády České republiky. Dotace v tomto programu se poskytují za účelem podpory aktivit vedoucích k rovnosti žen a mužů, a to v návaznosti na cíle a opatření vytyčené Strategií rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030 a v návaznosti na ustanovení Evropské charty za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a v obcích. Bližší detaily k dotačním řízením k jednotlivým letům naleznete na níže uvedených odkazech.

Informace o vyhlášení dotačního řízení na rok 2024 programu Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů jsou k dispozici pod tímto odkazem

Informace o vyhlášení dotačního řízení na rok 2023 programu Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů jsou k dispozici pod tímto odkazem.

Informace o vyhlášení dotačního řízení na rok 2022 programu Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů jsou k dispozici pod tímto odkazem.

Informace o vyhlášení dotačního řízení na rok 2021 programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů jsou k dispozici pod tímto odkazem.

Informace o vyhlášení dotačního řízení na rok 2020 programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů jsou k dispozici pod tímto odkazem.

Informace o vyhlášení dotačního řízení na rok 2019 programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů jsou k dispozici pod tímto odkazem.

Informace o vyhlášení dotačního řízení na rok 2018 programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů jsou k dispozici pod tímto odkazem.

Informace o vyhlášení dotačního řízení na rok 2017 programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů jsou k dispozici pod tímto odkazem.

Informace o vyhlášení dotačního řízení na rok 2016 programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů jsou k dispozici pod tímto odkazem.

Informace o vyhlášení dotačního řízení na rok 2015 programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů jsou k dispozici pod tímto odkazem.


Kontaktní osoba: Mgr. Karolína Vernerová, Odbor rovnosti žen a mužů, e-mail: vernerova.karolina@vlada.cz, tel.: 606 799 963