Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Členky a členové

29. 9. 2014 10:40

Členky a členové Rady vlády pro rovnost žen a mužů

Rada má celkem 42 členek a členů z řad ústředních orgánů státní správy, neziskového sektoru, akademické obce, sociálních partnerů a občanské společnosti. Předsedou Rady je dle jejího statutu člen vlády ČR, do jehož působnosti patří rovnost žen a mužů. Jmenováním předsedou vlády České republiky ze dne 17. prosince 2021 se stal předsedou Rady vlády pro rovnost žen a mužů prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

Předseda Rady:

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., předseda vlády

Členky a členové:

 1. Mgr. Šimáčková Laurenčíková Klára, zmocněnkyně vlády pro lidská práva (výkonná místopředsedkyně)
 2. Smolíková Marta, Česká ženská lobby, z.s.  (místopředsedkyně) 
 3. PhDr. Andrys Ondřej, MAE, MBA, MPA, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 4. Mgr. Binder Roman, Ministerstvo financí         
 5. PhDr. Čermáková Marie, nezávislá odbornice (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.)         
 6. Mgr. Čivrná Eva, NESEHNUTÍ
 7. JUDr. Děvěrová Martina, MPA, Ministerstvo průmyslu a obchodu          
 8. Ing. Drbalová Vladimíra, Svaz průmyslu a dopravy          
 9. Mgr. Dvořák Karel, Ministerstvo spravedlnosti                
 10. Mgr. Holomčík Radek, Ministerstvo zemědělství   
 11. Mgr. Chržová Jana, Český svaz žen, z.s.  
 12. Mgr. Jonáková Johana, Gender Studies, o. p. s.  
 13. prof. Ing. Jurajda Štěpán, Ph.D., CERGE-EI
 14. Mgr. Kolínská Rut, Síť pro rodinu, z.s.       
 15. Mgr. Kos Mottlová Markéta, Fórum 50 %, o. p. s. 
 16. Mgr. Kotalíková Jana, vedoucí Úřadu vlády          
 17. JUDr. Křeček Stanislav, veřejný ochránce práv    
 18. Laburdová Claudie, Slovo 21, z. s.
 19. Ing. Machová Jana, Ministerstvo kultury    
 20. PhDr. Marvánová Vargová Branislava, ROSA – centrum pro ženy, z.s.
 21. Mgr. Bc. Odstrčilová Zdislava, Ministerstvo práce a sociálních věcí     
 22. PhDr. Ing. Oujezdská Marie, Národní centrum pro rodinu
 23. Mgr. Ing. Pavlas Tomáš, Otevřená společnost, o. p. s. 
 24. Ing. Pertold Filip, Phd., nezávislý odborník (CERGE-EI)
 25.  doc. Ing. Petráková Vladimíra, Ph.D., nezávislá odbornice (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského)   
 26. Ing. Pikešová Zdeňka, Ministerstvo pro místní rozvoj       
 27. JUDr. Policar Radek, Ministerstvo zdravotnictví    
 28. RNDr. Postránecký Josef, Ministerstvo vnitra       
 29. Ing. Rojíček Marek, Ph.D., Český statistický úřad 
 30. Mgr. Rosenbergerová Olga, nezávislá odbornice (Asociace Trigon, o.p.s.)
 31. Mgr. Rubeš Radek, Ministerstvo zahraničních věcí
 32. doc. PhDr. Smetáčková Irena, Ph.D., nezávislá odbornice (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy)   
 33. Ing. Sokolová Radka, Českomoravská konfederace odborových svazů   
 34. Mgr. Součková Ludmila, Liga otevřených mužů  
 35. Mgr. Šípová Adéla, členka Senátu Parlamentu ČR           
 36. doc. PhDr. Šmídová Iva, Ph.D., nezávislá odbornice (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity)
 37. Mgr. Valentová Eva, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.    
 38. Ing. Vančura Petr, Ministerstvo obrany      
 39. Mgr. Vavřina Martin, Ministerstvo dopravy
 40. JUDr. Zachariášová Lucia, nezávislá odbornice
 41. JUDr. Zikmundová Simeona, Ministerstvo životního prostředí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X