Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty

22. 10. 2014 16:10

Základní dokumenty Rady

V přílohách jsou k dispozici následující dokumenty Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako "Rada"):

  • Statut Rady
  • Jednací řád Rady
  • Výroční zprávy Rady za roky 2002 - 2019
  • Záznamy ze zasedání Rady za roky 2002 - 2007

Pod níže uvedenými odkazy můžete nalézt další dokumenty zpracovávané sekretariátem Rady (Odborem rovnosti žen a mužů):

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X