Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty

7. 10. 2015 10:24

Akční plány pro rovnost (dříve Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů)

Každoroční akční plány pro rovnost žen a mužů (dříve tzv. Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů) byly vládou ČR přijímány od roku 1998 do roku 2020. Opatření v akčním plánu obsažená byla ukládána jednotlivým rezortům, případně dalším subjektům (např. předsedovi Českého statistického úřadu) z důvodu důsledného prosazování rovnosti žen a mužů a gender mainstreamingu na úrovni vlády ČR a od roku 2014 také z důvodu zabezpečení naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020.  Od roku 2021 byl akční plán rovnosti nahrazen Implementační osnovou Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty