Dokumenty

23. 10. 2014 11:24

Zprávy o plnění Pekingské akční platformy

V roce 1995 byla přijata na 4. světové konferenci o ženách, která se konala 4.-15. září 1995 v Pekingu. Tento dokument zavazuje státy, které se k němu přihlásily, k dodržování stanovených cílů jako jsou dosažení rovnoprávného postavení žen a mužů a rozvoj žen na celém světě. Platforma rozdělená do šesti kapitol vymezuje 12 "kritických oblastí", v nichž se soustřeďují překážky bránící zlepšení postavení žen. Jedná se například o témata jako je chudoba, přístup ke vzdělání, zdraví či násilí.

Členské státy OSN v této souvislosti odevzdávají Ekonomické komisi OSN pro Evropu (dále jako „UNECE“) periodické zprávy (v intervalu jednou za pět let) o plnění Pekingské akční platformy. Periodické zprávy o plnění Pekingské akční platformy Českou republikou naleznete v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty