Dokumenty

31. 3. 2022 13:38

Výroční zprávy Rady

Výroční zprávy Rady vlády pro rovnost žen a mužů shrnují mimo jiné činnost Rady, jejich výborů, pracovních skupin a sekretariátu za jednotlivé roky. Výroční zprávy jsou zpracované podle závazné osnovy povinné části výroční zprávy poradního orgánu vlády – usnesení vlády ČR ze dne 20. února 2002 č. 175.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X