Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Odborná skupina VVOZP pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS

9. 11. 2017 10:13

Jednání 28. dubna 2017

Hlavním bodem programu jednání této skupiny byla diskuse ke Zprávě o postupu prací na řešení problémů uvedených v Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin v roce 2016.

Vláda ČR na svém zasedání 8. února 2016 tento dokument schválila a zároveň uložila Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu vnitra realizovat návrhy řešení, které tento materiál obsahuje. Jedná se například o distribuci informačních materiálu, zavedení sledování varovných signálů a odchylek ve vývoji dítěte v rámci preventivních prohlídek u praktických lékařů pro děti a dorost, podporování rozvoje dětské psychiatrie a psychiatrie, vytvoření podmínek pro zavedení postgraduálního vzdělávacího programu ABA terapie, standardizování činnosti a postupů práce poradenských pracovníků ve školských poradenských zařízeních tak, aby mohla být prováděna preventivní opatření u žáků s PAS, nastavení optimálních standardů pro chráněné bydlení osob s PAS, vypracování metodiky řešení krizových situací osob s PAS a jejich rodin a další.

V současné chvíli je vypracována zpráva o tom, jaké kroky byly v této oblasti učiněny a co bylo z navržených bodů splněno. Materiál bude připraven pro meziresortní připomínkové řízení.

Dále byli členové a členky skupiny seznámeni s Analýzou potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně, a to s dílčí studií, která se věnovala lidem se zdravotním postižením.  

Na zasedání byl zmíněn i článek časopisu Reflex Autismus je šlágr – rozhovor s Jaroslavem Matýsem, předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie. Většina členů a členek skupiny podpořila názor, aby skupina v této věci zaujala stanovisko ve znění:

Odborná skupina VVZPO pro komplexní řešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin podporuje Výzvu k reakci na výroky MUDr. Jaroslava Matýse (dostupnou na http://e-petice.cz/petitions/vyzva-k-reakci-na-vyroky-mudr-jaroslava-matyse.html?gclid=CP3q8r_f09MCFbAV0wod3MUCaQ) a žádá adresáty této výzvy, aby sdělili své stanovisko k výrokům MUDr. Jaroslava Matýse.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie