Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Odborná skupina VVOZP pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS

30. 4. 2015 15:34

Jednání 27. března 2015

Program jednání:

1.     MPSV – statistiky; průkazy mimořádných výhod pro osoby s PAS – odstranění rozporu mezi zákonem a vyhláškou; „krizový respit“ – návrh postupu řešení patových situací osob s PAS a jejich rodin;

2.     MŠMT – statistiky; podpora implementace novely § 16 školského zákona do praxe škol - zajištění finančních prostředků na podpůrná opatření a metodického vedení škol a školských poradenských zařízení; záměr řešení změny ve vzdělávání žáků a jeho dopad na děti s PAS;

3.     MZ – statistiky; screening; úhrady terapií zdravotními pojišťovnami; mechanismus zajištění informovanosti odborné i laické veřejnosti o PAS a zásadách komunikace s pacienty s dg. PAS a jejich doprovodem.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie