Pracovní skupina Strategie 2021-2030

15. 6. 2020 10:37

Pracovní skupina pro tvorbu Strategie vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2021-2030

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace schválila na svém zasedání dne 19. února 2020 zřízení Pracovní skupiny pro tvorbu Strategie vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2021-2030. Cílem Pracovní skupiny je vytvoření časově návazného koncepčního materiálu, včetně navazujících akčních plánů, který by vyjadřoval podporu rozvoje občanského sektoru a spolupráce státu a nestátních neziskových organizací.

V roce 2015 byla vládou ČR schválena Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015–2020 jako první koncepční materiál pro oblast nestátních neziskových organizací. Účinnost materiálu končila 31. prosince 2020. Jedním z prioritních cílů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace bylo vytvoření časově návazné strategie.

Základním principem celého procesu tvorby nové vládní Strategie byl transparentní a participativní přístup. Do její přípravy byl zahrnut široký okruh konzultujících subjektů.

Pracovní skupina pro přípravu Strategie byla složena tak, aby zahrnula co možná nejširší spektrum aktérů. Složena byla ze zástupců jednotlivých ministerstev, Národní sportovní agentury, Českého statistického úřadu, dále zástupců střešních oborových a víceoborových nestátních neziskových organizací, akademické sféry a soukromého sektoru.


Schválení Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030

Finální podoba klíčového dokumentu byla schválena vládou ČR Vláda usnesením č. 623 ze dne 12. července 2021. Hlavní část přípravy Strategie se uskutečnila v roce 2020. Příprava strategie byla doprovázena sérií veřejných konzultací.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X