Výbor pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace


Výbor pro legislativu a financování zejména sleduje, iniciuje a zpracovává vznik a úpravy právních předpisů, upravujících postavení a činnost neziskových organizací. Výbor přitom spolupracuje s ústředními orgány státní správy, orgány samosprávy, s odbornou veřejností a dalšími institucemi, které mají ve své agendě problematiku neziskového sektoru.


Poslední jednání Výboru se konalo dne 30. května 2024.


Termín příštího jednání bude stanoven.

Členové

Předsedkyně:
JUDr. Lenka Deverová

Členové:
Bc. Martina Břeňová
Ing. Mgr. Jan Bytel
RNDr. Petr Couf
Ing. Ludmila Dvořáčková
Ing. Pavla Gomba
Ing. Mgr. Oldřich Haičman
Mgr. Lukáš Hejna
Mgr. Adam Hexner
Mgr. Jan Hloušek, Ph.D.
Mgr. František Horák
Ing. Jan Kamenický
Ing. Miroslava Nebuželská
Mgr. Petr Pavlok
Mgr. Pavel Polák
Ing. Aleš Sedláček
Mgr. Pavlína Smítalová
Mgr. Marek Svatoš
Ing. Marek Šedivý
Mgr. Klára Šplíchalová
Ing. Jolana Turnerová