Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výbor pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace


Výbor pro legislativu a financování zejména sleduje, iniciuje a zpracovává vznik a úpravy právních předpisů, upravujících postavení a činnost neziskových organizací. Výbor přitom spolupracuje s ústředními orgány státní správy, orgány samosprávy, s odbornou veřejností a dalšími institucemi, které mají ve své agendě problematiku neziskového sektoru.


Poslední jednání Výboru se konalo dne 2. listopadu 2023.


Další jednání Výboru se uskuteční dne 15. února 2024.

Členové

Předsedkyně:
JUDr. Lenka Deverová

Členové:
JUDr. Miroslava Bartková
Bc. Martina Břeňová
Ing. Mgr. Jan Bytel
RNDr. Petr Couf
Ing. Ludmila Dvořáčková
Ing. Pavla Gomba
Ing. Mgr. Oldřich Haičman
Mgr. Lukáš Hejna
Mgr. Jan Hloušek, Ph.D.
Mgr. Štěpán Hošna
Ing. Jan Kamenický
PhDr. Martin Kocanda, Ph.D.
Ing. Miroslava Nebuželská
Mgr. Petr Pavlok
Ing. Aleš Sedláček
Mgr. Pavlína Smítalová
Mgr. Jakub Sosna
Mgr. Marek Svatoš
Ing. Marek Šedivý
Mgr. Klára Šplíchalová
Ing. Jolana Turnerová