Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výbor pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Výbor pro EU sleduje informace o postavení neziskových organizací v rámci EU a finanční zdroje související s členstvím ČR v EU. V rámci této činnosti výbor spolupracuje s ministerstvy a dalšími úřady, které implementují finanční zdroje EU v ČR, a zpracovává návrhy na zlepšení využívání těchto finančních zdrojů neziskovými organizacemi. Výbor přitom získává a zpřístupňuje informace o využívání pomoci z fondů EU.


Poslední schůze výboru se konala dne 15. ledna 2024 od 14:00 hod.


Termín příštího jednání je 11. března 2024.

 

Členové

Předsedkyně:

Mgr. Silvie Pýchová, Ph.D.

Místopředseda za neziskový sektor:

Pavel Trantina

Místopředseda za státní správu:

Mgr. Martin Chládek

Členové:

Mgr. Eva Čech Valentová
PhDr. Jitka Doubnerová
RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc.
Ing. Martina Gassenbauerová
Mgr. Ing. Roman Haken
Mgr. Gabriela Hrabaňová
MgA. Eliška Jevičová
Ing. Tomáš Kažmierski
Mgr. Ilja Kocian
PhDr. Pavla Košťálová, Ph.D., MPA
Mgr. Alena Kramlová
RNDr. Jiří Kulich
Mgr. Marek Kupsa, DiS.
Mgr. Ondřej Marek
Ing. et Mgr. Jana Miléřová
Mgr. Ondřej Pašek
Ing. Helena Petroková
Mgr. Bc. David Póč
Mgr. Marie Sýkorová
Mgr. Lenka Vonka Černá

Tajemnice výboru:

Mgr. Hana Fungačová
Telefon: 224 003 966
fungacova.hana@vlada.cz

Související zprávy