Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

15. 7. 2021 14:54

Strategie spolupráce veřejné správy s NNO na léta 2021 až 2030 včetně podkladových studií a vypořádání konzultací

Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace zpracoval klíčový dokument pro spolupráci veřejné správy s neziskovým sektorem. Při jeho formulaci vycházel ze dvou podkladových studií, expertních individuálních i skupinových setkání a veřejných konzultací.

Podkladové studie

Strategie formuluje cíle spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi (dále jen "NNO") a stanoví strategické směřování ve vztahu k neziskovému sektoru do roku 2030. Jako podklad pro tvorbu Strategie byly zpracovány dvě studie.  První z nich s názvem Vymezení občanského sektoru a nestátních neziskových organizací v rámci národního hospodářství (socioekonomický význam) se zabývá interpretací statistických dat se zaměřením na zjištění socioekonomického významu NNO a byla zpracována doc. Ing. Vladimírem Hyánkem, Ph.D.; Ing. Vilémem Pařilem, Ph.D. a Ing. Jakubem Pejcalem. Druhou studii s názvem Rozhodování blíže k lidem. Přehledová studie na téma občanské participace a partnerství veřejné správy a organizací občanského sektoru zpracovala Mgr. Jana Miléřová z Glopolis, o.p.s. Expertní studie mapovaly a shrnovaly poznatky, jak z odborných výzkumů, provedených akademickou obcí, tak i zkušenosti z terénu. 
 

Konzultace

Kromě činnosti Pracovní skupiny pro tvorbu Strategie vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2021-2030 byla příprava Strategie doprovázena sérií veřejných konzultací a expertních individuálních i skupinových setkání. Důležitým vstupem se stal expertní panel, který se konal v březnu 2020. Následná veřejná konzultace pro širokou odbornou veřejnost, vyhlášená v červnu 2020, potvrdila relevanci dříve identifikovaných oblastí a témat. Následovala další expertní setkání, již zaměřená na jednotlivé strategické oblasti, tzv. tematické pracovní skupiny byly založeny na expertním základě. V prosinci 2020 se uskutečnila veřejná konzultace, která široké veřejnosti představila navrženou soustavu cílů a opatření.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X