Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze schůzí

24. 10. 2022 13:52

20. září 2022

Zápis z jednání Výboru pro legislativu a financování ze dne 20. září 2022.

Program jednání:

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Informace o práci sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a kontrola úkolů z posledního jednání výboru (7. dubna 2022) 
  3. Prezentace Analýzy spolupráce státní správy se střešními organizacemi a sítěmi NNO
  4. Informace o zřízení Expertní skupiny k systémové změně financování veřejně prospěšných služeb a činností ze státního rozpočtu a projednání kandidátů na členství za neziskový sektor
  5. Představení a projednání závěrů z Expertního panelu: Potenciál soukromého dárcovství na veřejně prospěšné účely
  6. Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X