Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Odborná skupina VVOZP pro regionální rozvoj

28. 2. 2006 14:11

Jednání dne 17. února 2005

</p><p>Zápis z 1 </p><p>

Předseda Ing. Pavel Dušek informoval členy skupiny o dosavadní realizaci Moravskoslezského, Olomouckého a Královéhradeckého krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (KPVP). Zástupci dalších krajů poté podali zprávy o stavu příprav KPVP v těchto krajích.

V rámci skupiny byly diskutovány možné formy součinnosti NRZP ČR a krajů při přípravě a realizaci KPVP. Členové skupiny se shodli na závěru, že v procesu přípravy KPVP mají nezastupitelnou iniciativní úlohu krajské rady zdravotně postižených. V těch krajích, v nichž dosud příprava KPVP nepostupuje potřebným tempem, je nezbytná zvýšená iniciativa krajské rady zdravotně postižených při jednání s politickými představiteli kraje o významu tohoto dokumentu.

Vedoucí sekretariátu VVZPO JUDr. Pavel Ptáčník informoval o přípravě Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením. Pro lepší informovanost krajů o této problematice byl přijat závěr, že budou zástupci Moravskoslezského, Olomouckého a Královéhradeckého kraje přizváváni na jednání pracovní skupiny pro přípravu Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy