Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Odborná skupina VVOZP pro regionální rozvoj

28. 2. 2006 14:20

Jednání dne 15. prosince 2005

Na úvod jednání přednesl předseda NRZP ČR Václav Krása podrobnou informaci o postupu příprav, resp. realizace krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (KPVP). Následovala diskuze nad tématy nezbytnosti iniciativy krajských rad zdravotně postižených při přípravě KPVP, důležitosti faktického naplňování KPVP a potřebě zastoupení věcně příslušných odborů KÚ v komisích Rady.

Vedoucí sekretariátu VVZPO JUDr. Pavel Ptáčník podal informaci o schválení Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 - 2009 vládou ČR. Členové komise následně diskutovali o možných formách součinnosti NRZP ČR a krajů při naplňování usnesení vlády č. 1004/2005 ze dne 17.8.2005, kterým byl schválen Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením.

Přijatými výstupy zasedání byl závazek zabezpečení zveřejnění příkladů dobré praxe z přípravy a realizace KPVP na webových stránkách NRZP ČR a projednání tématu přípravy a realizace KPVP v komisi pro sociální otázky Asociace krajů ČR. Předseda odborné skupiny Ing. Pavel Dušek dále informoval o návrhu zákona o sociálních službách, který předpokládá tvorbu střednědobých krajských plánů rozvoje sociálních služeb. V následné diskusi byl objasněn rozdíl mezi těmito plány a KPVP. KPVP nemohou být v žádném případě pojímány jako součást krajských plánů rozvoje sociálních služeb.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy