Odborná skupina VVOZP pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS

20. 6. 2022 14:57

Jednání 5. dubna 2022

Na jednání byl představen mezinárodní projekt ALERRT, jehož cílem je vytvořit vzdělávací kurzy pro lektory a vzdělavatele v rámci integrovaného záchranného systému tak, aby mohli adekvátně reagovat na osoby s poruchou autistického spektra (PAS). Výstupy tohoto projektu by mohly být využitelné v ČR např. pro plánovanou aktualizaci Komunikačního souboru.

Dále zástupkyně resortů Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podaly informace o aktuálním postupu prací na plnění Souboru opatření ke zlepšení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin, následně probíhala diskuse k plnění těchto opatření.

Dalšími tématy jednání byla např. problematika samoživitelů s dětmi s PAS předškolního věku, řidičské průkazy a osoby s Aspergerovým syndromem a problematika sebevražd dětí a lidí s PAS.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie