Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Odborná skupina VVOZP pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS

16. 3. 2021 11:00

Jednání 23. února 2021

Na programu jednání byl aktuální stav plnění Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin. Některé dosud nesplněné nebo průběžně plněné úkoly budou na základě závěrů ze zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením dne 17. prosince 2020 řešeny s jednotlivými ministerstvy v úzké součinnosti s odbornou skupinou.

Dále bylo projednáváno plnění Souboru opatření ke zlepšení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin. Ministerstvo zdravotnictví informovalo o stavu plnění opatření, důležitá je zejména novela vyhlášky o preventivních prohlídkách, ve které byly doplněny body o včasném záchytu.

Skupina se také zabývala přípravou analýzy krizových linek v jednotlivých krajích i na celostátní úrovni, na základě které by mohla vzniknout nová krizová linka specializovaná na osoby s poruchou autistického spektra.

Členové odborné skupiny byli v rámci následujícího bodu jednání vyzváni k zaslání připomínek k aktualizaci Komunikačního souboru zahrnujícího materiály, které mají usnadnit komunikaci veřejnosti s lidmi s poruchou autistického spektra. Aktualizace se bude týkat zejména Klíče pro komunikaci s osobou s autismem.

V rámci posledního bodu byla projednávána problematika špatné dostupnosti průkazu osoby s poruchou autistického spektra u praktických lékařů, odebírání řidičských průkazů osobám s poruchou autistického spektra a problémy studentů s Aspergerovým syndromem při studiu na vysokých školách.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie