Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Odborná skupina VVOZP pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS

3. 10. 2019 13:25

Jednání 10. září 2019

Program jednání:

  1. Informace o získaných datech z Národního registru hrazené zdravotní péče,
  2. Vystoupení Aleny Šebkové k diskusi k návrhu nové profese terapeut neurovývojových poruch,
  3. Informace o plnění úkolů obsažených v Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin,
  4. Kontrola plnění úkolů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie